Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Kinh tế…"ba mầu"!...

Dưa Lê
Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013 9:08 PM

(Tn.o – 05/11/2013) - Nghe báo cáo của Chính phủ thấy mầu hồng, của Ủy ban Tài   chinh –Ngân sách Quốc Hội thấy màu xám, còn nhân dân thì nói là mầu tối… (?)

  Thơ rằng:

Nước ta kinh tế…ba mầu

Hồng hồng, xám xám, nâu nâu…tối mù!...

Chánh phủ khoái chí gật gù

Sắc hồng “rực rỡ” không ngờ là đây!?

Bởi do Chánh phủ “cao tay”

Nên nền kinh tế mỗi ngày một...“tăng” (?)

Quốc hội thì nhận định rằng:

Một mầu xám ngoét đang giăng…kín trời!

Còn dân thì tủm tỉm… cười

Đám mây “suy thoái” đang trôi trên đầu!...

…………….

Hồng hồng-= xám xám = nâu nâu...

Kinh tế “ba mầu”- nhất đẳng Việt Nam!!!...

.

05-11-2013

DL