Trang chủ » Cùng vui "Lòng xào dưa"

BIẾT NGHE BÁC NÀO (ảnh ghép)

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2009 6:36 AM

 Theo tin các báo cho hay: Tại cuộc họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Phú Trong yêu cầu Chính phủ phải có báo cáo riêng về Bauxite.
  Ngay sau đó Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ thị cho Bộ Công thương chuẩn bị báo cáo chung trong phần kinh tế xã hội.