Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - LÊ HOÀI NAM

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 11 tháng 4 năm 2009 5:02 PM
 
Hoài Nam nên ở thành Nam (1)
Nhiều năm cấp phó làm quan văn nghề (nghệ) (2)
Đời nhiều cung bậc tái tê
Văn chương cố giữ lấy lề vậy thôi
Những đêm huyền ảo đâu rồi
Để Một ngày và một đời đớn đau
Bây giờ Người đẹp về đâu
Tâm hồn hoang mạc  (3) mối sầu thiên thu
Đã tu chẳng chót đời tu
Vì thích đủ thứ cúc cu gáy hoài...

__________

(1) - Nhà văn Lê Hoài Nam quê Nam Định và hiện ở Nam Định.
(2) - Nhiều năm LHN là phó chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh.
(3) - Các chữ in đậm gạch dưới là tên tác phẩm của LHN