Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - ĐỖ THỊ TẤC

Trần Nhương
Thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2009 5:24 AM

 
Tên thì ngắn người thì dài (1)
Thuốc lào thuốc lá chị sài như anh
Bây giờ núi đỏ rừng xanh
Tam Đường một góc nổi danh văn gừng (2)
Sữa đá mới thật lạ lùng
Những người mẹ núi (3) nửa mừng nửa lo
Cuộc đời bao nỗi cam go
Một mình một lái một đò một sông
Đã qua mắt thắm môi hồng
Lai Châu là mẹ, là chồng, là ai...?

______

(1)- Tên là Tấc nhưng chị cao 1,70m
(2)- Đỗ Thị Tấc hiện là Chủ tịch Hội văn nghệ Lai Châu
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của ĐTT