Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
10/3/2013 Mơ Quanh Thuận bệ kiến Thánh Tông Nguyễn Văn Diệp 1808
9/29/2013 Hỏi mấy quan Văn hóa NguyễnVăn Diệp 2127
9/29/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 1926
9/29/2013 Cái ghẻ và tiền Huỳnh Văn Úc 1934
9/28/2013 Nghe đằng nào đây? Tú Còm 2150
9/28/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 1793
9/26/2013 Hớn hở vì…”nghèo”!?... Dưa Lê 2700
9/25/2013 Khúc khích nhịp đôi của Nguyễn Văn Diệp Nguyễn Văn Diệp 1926
9/24/2013 ính Ngài Bộ trưởng… Dưa Lê 3831
9/22/2013 Nỗi bức xúc của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn Diệp 2016
9/22/2013 Khoái xây…”cung điện” Dưa Lê 2812
9/18/2013 Cháy cả niềm tin Nguyễn Duy Xuân 1803
9/18/2013 Nghiện…án treo!? Dưa Lê 3813
9/17/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1740
9/14/2013 Phải kiện ra tòa Đồ Nồn 1669
9/13/2013 Kẻ trộm chọn mặt mà…“chôm”?!... Ống Nhòm 2805
9/11/2013 Quan tham ca Phóng tác: Hà Phương 1936
9/9/2013 “Gãi ghẻ”…tham nhũng!?... Dưa Lê 3040
9/7/2013 Khấn ông Nguyễn Văn Diệp 1948
9/7/2013 Ôi bệnh...“ngoài ra”?!... Dưa Lê 2818
9/6/2013 Nông dân kêu cứu Nguyễn Văn Diệp 1927
9/3/2013 Gửi mấy bác lương khùng Nguyễn Văn Diệp 1848
9/3/2013 Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh Nguyễn Đức Ninh 1728
9/3/2013 Quan tham ăn chặn tiền lương Thư ký Thời Đại 1723
9/1/2013 Lại chuyện…Bác Thăng… Dưa Lê 4073
8/29/2013 Nuốt vào…nôn ra!... Dưa Lê 4242
8/28/2013 Cái bầu trong bụng chính là của ai? Nguyễn Văn Diệp 1869
8/28/2013 Phạt sai đối tượng Phạm Mạn 1733
8/27/2013 “Khiển trách”…Muôn Năm!... Ống Nhòm 2787
8/26/2013 Cục Phó thành…“tinh”?!... Ống Nhòm 3178
8/26/2013 Xin tí huyết Hủ Tiếu 1909
8/23/2013 Chó Ngao tự mãn Nguyễn Văn Diệp 1807
8/22/2013 La Viện hay La…Miệng!?... Dưa Lê 3885
8/22/2013 “Phantom” hay…“Phăng teo”!? Ống Nhòm 2725
8/22/2013 Bạc-Hy-Lai bói Kiều Hủ Tiếu 2639
8/21/2013 Quan tham lên....chùa Dưa Lê 2083
8/20/2013 Chó nhà tự sự Nguyễn Văn Diệp 2034
8/17/2013 Thư ngỏ gửi Bộ Y tế Thư ký Thời Đại 2777
8/17/2013 Vĩnh biệt Đoàn Thị Hồng Thuận Nguyễn Văn Diệp 1726
8/16/2013 Vĩnh biệt chị Đoàn Thị Hồng Thuận (H,Thuận) Thư ký Thời Đại 1922
Có 3221 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 5/81