Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
10/3/2013 Mơ Quanh Thuận bệ kiến Thánh Tông Nguyễn Văn Diệp 1687
9/29/2013 Hỏi mấy quan Văn hóa NguyễnVăn Diệp 1983
9/29/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 1800
9/29/2013 Cái ghẻ và tiền Huỳnh Văn Úc 1800
9/28/2013 Nghe đằng nào đây? Tú Còm 1974
9/28/2013 Cứ hô...Ai làm?!... Dưa Lê 1655
9/26/2013 Hớn hở vì…”nghèo”!?... Dưa Lê 2392
9/25/2013 Khúc khích nhịp đôi của Nguyễn Văn Diệp Nguyễn Văn Diệp 1799
9/24/2013 ính Ngài Bộ trưởng… Dưa Lê 3631
9/22/2013 Nỗi bức xúc của Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn Diệp 1884
9/22/2013 Khoái xây…”cung điện” Dưa Lê 2462
9/18/2013 Cháy cả niềm tin Nguyễn Duy Xuân 1640
9/18/2013 Nghiện…án treo!? Dưa Lê 3553
9/17/2013 Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm Tú Còm 1623
9/14/2013 Phải kiện ra tòa Đồ Nồn 1548
9/13/2013 Kẻ trộm chọn mặt mà…“chôm”?!... Ống Nhòm 2482
9/11/2013 Quan tham ca Phóng tác: Hà Phương 1814
9/9/2013 “Gãi ghẻ”…tham nhũng!?... Dưa Lê 2654
9/7/2013 Khấn ông Nguyễn Văn Diệp 1812
9/7/2013 Ôi bệnh...“ngoài ra”?!... Dưa Lê 2572
9/6/2013 Nông dân kêu cứu Nguyễn Văn Diệp 1795
9/3/2013 Gửi mấy bác lương khùng Nguyễn Văn Diệp 1718
9/3/2013 Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh Nguyễn Đức Ninh 1603
9/3/2013 Quan tham ăn chặn tiền lương Thư ký Thời Đại 1570
9/1/2013 Lại chuyện…Bác Thăng… Dưa Lê 3836
8/29/2013 Nuốt vào…nôn ra!... Dưa Lê 4003
8/28/2013 Cái bầu trong bụng chính là của ai? Nguyễn Văn Diệp 1739
8/28/2013 Phạt sai đối tượng Phạm Mạn 1593
8/27/2013 “Khiển trách”…Muôn Năm!... Ống Nhòm 2511
8/26/2013 Cục Phó thành…“tinh”?!... Ống Nhòm 2839
8/26/2013 Xin tí huyết Hủ Tiếu 1782
8/23/2013 Chó Ngao tự mãn Nguyễn Văn Diệp 1660
8/22/2013 La Viện hay La…Miệng!?... Dưa Lê 3653
8/22/2013 “Phantom” hay…“Phăng teo”!? Ống Nhòm 2528
8/22/2013 Bạc-Hy-Lai bói Kiều Hủ Tiếu 2444
8/21/2013 Quan tham lên....chùa Dưa Lê 1896
8/20/2013 Chó nhà tự sự Nguyễn Văn Diệp 1873
8/17/2013 Thư ngỏ gửi Bộ Y tế Thư ký Thời Đại 2618
8/17/2013 Vĩnh biệt Đoàn Thị Hồng Thuận Nguyễn Văn Diệp 1582
8/16/2013 Vĩnh biệt chị Đoàn Thị Hồng Thuận (H,Thuận) Thư ký Thời Đại 1766
Có 3221 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 5/81