Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
4/20/2013 Mã Viện còn chẳng ăn thua… Dưa Lê 3651
4/18/2013 Chuyện Tỉnh - Chuyện…”Tình”… Tú Còm 2782
4/16/2013 Nên giữ như xưa!... Tú Còm 1895
4/16/2013 Chủ tịch cũng…sợ!... Dưa Lê 5394
4/15/2013 Hưu – hắt Hủ Tếu 3847
4/15/2013 Tổng thống đi…Chùa… Ố.Nhòm 4279
4/15/2013 Cột đèn báo hiệu tâm sự Thư ký Thời Đại 1817
4/14/2013 Lương &…“Lậu”… Dưa Lê 3421
4/12/2013 Chết cũng phải…chờ!?... Dưa Lê 4028
4/12/2013 Tổng thống “cưng”…chó Dưa Lê 2406
4/12/2013 Chữ lỏng và dốt đặc Lẩn Thẩn 2308
4/10/2013 Mách nhỏ ngài Obama Dưa Lê 2045
4/9/2013 Vè ông ....Vươn Ố.Nhòm 2720
4/8/2013 Nợ xấu?!... Dưa Lê 2466
4/6/2013 Chúc mừng 12 triệu lượt ghé thăm Trannhuong.com Thư ký Thời Đại 1615
4/6/2013 Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê Dưa Lê 2147
4/6/2013 Ngày xưa… và hôm nay…(thơ vui) KD 45243
4/2/2013 Thương bác…Bá Thanh!... Dưa Lê 4903
4/1/2013 Cán bộ xã có phép thần Phạm Mạn 2183
4/1/2013 Đá bóng hay đóng Bá Lẩn Thẩn 2049
3/30/2013 Rẻ hơn…nước ngoài?!... Dưa Lê 4035
3/26/2013 “Cuội” made in China Dưa Lê 2944
3/25/2013 Bé…hạt tiêu!... Dưa Lê 4827
3/25/2013 Xét xử cho nghiêm! Tú Còm 1992
3/25/2013 Giá Trả Chân Dài Việt Sơn 3342
3/22/2013 In…“bé” thôi mà!?... Dưa Lê 3175
3/22/2013 Cái điếu…ngày xưa! Tú Còm 9193
3/22/2013 Thư ngỏ gửi Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Công thương Thư ký Thời Đại 1779
3/22/2013 Chọn Quốc hoa Lẩn Thẩn 1780
3/20/2013 Ngư nghiệp” hay ngư…lôi?... Ống Nhòm 2568
3/19/2013 Bao giờ có…Bao Công?... Tú Còm 4058
3/17/2013 Bệ…Rồng!?... 4372
3/11/2013 Cờ Tàu Lẩn Thẩn 2088
3/10/2013 Bác Thăng lại…hứa!? Dưa Lê 4601
3/10/2013 Lương hưu các cụ…bay hơi!?... Tú Còm 5564
3/7/2013 Bụng phệ...kêu “oan”!?... Dưa Lê 3299
3/6/2013 “Thần xà” ?... Tú Còm 3079
3/6/2013 Kiến nghị tai hại Thư ký Thời Đại 1708
3/5/2013 Kỷ luật…“nhôm”!?... Dưa Lê 2583
2/28/2013 Chuyện ba con…ruồi! Ống Nhòm 5103
Có 3221 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 8/81