Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHẮN GƯỈ ĐẶNG CÔNG

Hoài Thu
Thứ bẩy ngày 11 tháng 6 năm 2011 4:46 AM

Ngậm máu phun người Đặng lấp che,
Mưu toan xâm chiến vẫn lăm le.
Khơi sâu bội bạc tình dân tộc,
Hòng xoá keo sơn nghĩa bạn bè.
Mơ mộng bá vương Hoa hý hửng,
Cải canh thời đại Đặng ty toe.
Hãy coi Nguyên, Tống gương tầy liếp,
Nhòm ngó mon men gậy tớ ghè !
 
Ghè cho gẫy gối mất hung hăng,
Đảo Mã rời đầu bọn Liễu Thăng.
Sa bẫy Vương Thông gò Trúc Động,
Đầu hàng Thôi, Trụ ải Chi Lăng.
Quách Quỳ xác nổi dòng Như Nguyệt,
Ô Mã thây phơi cọc Bạch Đằng.
Đụng đến đất này là uổng mạng,
Giờ hồn người đấy gậy ông phang