Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỆNH CẤM BAY THEO KHÓI THUỐC!

NoSmoking
Thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2011 10:22 PM

Không hiểu có bao nhiêu tài liệu đã nói về tác hại, sự nguy hiểm của hút thuốc lá…trên vỏ bao thuốc, những khẩu hiệu nhắc nhở kèm theo hình vẽ cảnh báo ấn tượng vể tác hại và cái chết do hút thuốc..Những vụ kiện cáo các hãng thuốc lá và khoản tiền đền bù kếch xù cho nạn nhân thuốc lá ở nước ngoài…Còn ở xứ ta, có cả Nghị quyết 12/2000-NQ-CP về chính sách quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2000-2010, nghị định 45 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, có hẳn 1 điều (điều 16) qui định xữ phạt hút thuốc lá ở nơi công cộng…ngót 2 năm qua, chỉ duy nhất có tỉnh Lào Cai biên ải phạt được khoảng 10 người, với số tiền phạt thu được …1,5 triệu đồng! Nhiệt- Liệt -Chào -Mừng –Hoan- Nghênh xứ xở Apatit Lào Cai…!
Ở xứ ta, có thật nhiểu những văn bản Luật và dưới Luật qui định “CẤM…a,b,c,d…”, than ôi, thật không công bằng và tủi thân cho một số điểu CẤM, như CẤM HÚT THUỐC LÁ…mang lại nhiều lợi ích, thì buông lơi, chủ yếu chỉ nằm trên giấy…còn Một Số điều Cấm khác …thì “ Ai ơi, xin đừng có đùa…” . Than ôi, ở xứ ta, nó thế…!
Một đất nước còn nghèo, mổi năm, đốt thuốc lá và chi cho trị bệnh vì hút thuốc lá lên đến cả tỷ USD, như lời một vị lãnh đạo cao cấp đã nói trong hội nghị tổng kết một thập niên thực hiện NQ 12/2000 NQ-CP…Nhìn sang quốc đảo Singapor, đó là hình ảnh ngược lại hoàn toàn về thực thi thật sự nghiêm và xử phạt nặng những Ai hút thuốc lá không đúng nơi qui định…Ờ xư ta, nó thế…Lệnh cấm hút thuốc, cứ từ từ, bay theo khói thuốc phì phèo khắp nơi, bất kể không gian, thời gian…Than ôi, ở xứ ta,  nó thế…!
NoSmoking (31/5/11)