Trang chủ » Thơ

THÁNG TƯ

Trần Nhương
Thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2022 12:56 AM


Bây giờ không phải ngày xưa
Hoa chào buổi sáng... hương đưa buổi chiều
Thì thôi thế cũng là nhiều
Tháng Tư như một cánh diều bỏ quên
Và người
Và phố
Và em
Và sông đổ ngọn sang bên...nỗi buồn...