Trang chủ » Cùng vui

BAI THÌ BAI

Trương Tuần
Thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2018 8:58 PM- Cụ này, tôi tưởng nước mình sáng suốt, tài giỏi, hóa ra nhiều cái cũng dễ bị lừa..toàn dùng đồ cũ...
- Dùng đồ cũ là sao ? Cụ nói cho rõ không nói chung chung thế được.
- Thì đấy Vinashin, vina lai gì đó mua toàn đồ cũ tính tiền đồ mới, nhiệt điện thế hệ cũ, tầu trên cao thế hệ cũ.... Nói cho nhanh là si cần hen..
- Cụ nói nghe cũng có lý...
- Còn có cái cũ mấy thế kỉ vẫn còn quý như vàng kia...
- Là cái gì thế ?
- Ai cũng hiểu chỉ.cụ là không hiểu...
- Tôi thấy cụ dạo này ăn nói ấm ớ như bọn diễn biến...Tôi đến bái bai cụ thôi...
- Bai thì bai nhưng trước khi bai ta làm bữa nòng nơn quán mụ Béo nùn nhé.
- Cụ ăn nói ấm ớ phải bánh bao
- Thì VƯỠN...