Trang chủ » Cùng vui

CÂU ĐỐI

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017 9:04 PMKết quả hình ảnh cho ông đồ

1- NĂM GÀ LŨ "GÀ QUÈ ĂN QUẨN CỐI XAY" NHẬP CHUỒNG CẢ LŨ
TẾT CHÓ BỌN "CHÓ CÙNG ĐƯỜNG DỨT DẬU" LÊN THỚT TỪNG ĐÀN

2- TÀI GIỎI THẾ NÀO BAY MẤT...VŨ
KHÉO KHÔN NHƯỜNG ẤY CHẠY DÀI...ANH
Trương Tuần