Trang chủ » Cùng vui

GIẢI CỨU, GIẢI CỨU !

Trương Tuần
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2018 4:06 PM- Cụ ơi, giải cứu, giải cứu !
- Sao thế cụ, bò nhí nó có bầu à ?
- Khỉ gió nhà cụ, già cóc đế còn bồ nhí, mà mình có là quan chức đâu mà "nhì bố".
- Thế giải cứu cái gì ?
- Giải cứu ĐẠO ĐỨC ! Đạo đức về mo rồi cụ ơi, đọc tin trên báo mà thấy đạo đức suy đồi quá.
- Chuyện, thì đạo đức giả mãi thì hậu quả phải gánh. Dậy làm người thì coi nhẹ chỉ dậy toàn thứ vớ vẩn...
- Bây giờ phải làm sao hả cụ ?
- Phải phân miêng, tử tế từ trên xuống dưới, đầy tớ ra đầy tớ, ông chủ ra ông chủ chứ không lộn nhèo...
- Thôi để các anh ấy lo. Cánh già chúng mình cóc làm được rồi, thôi thì "makeno" vậy.
- Thì VƯỠN !