Trang chủ » Cùng vui

GẶP GỠ ĐẦU NĂM

Trương Tuần
Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2018 8:00 PM- Chúc mừng năm mới, Happy New Year cụ !
- Chết thật tiếng Việt, tiếng Anh làu làu. Chúc cụ khang thái.
- Hết năm 2017 rồi, anh em mình THÌ VƯỠN, THÌ VẼO mãi, xin cụ tổng kết xem năm qua thế nào.
- Mừng lắm cụ ạ, nói khí không phải, tôi và cụ trên cả tuyệt vời !
- Quả gì mà cụ tự hào thế ?
- Tự hào chứ, tôi thấy tôi và cụ cùng nhân dân ta trong sạch tử tế thật.
- Cụ có tự phụ, tự mãn không đó.
- Nói chính xác. Này nhé nhân dân trong đó có tôi và cụ không nằm trong loại "tự diễn biến", "tự biến chât". Loại bê bối đó không nằm trong nhân dân......
- Ừ, quả có thế. Ta trong veo ấy chứ. Vui quá tự thưởng cho nhau đi cụ.
- OK, RTC bà Bướm nhé, không say không về.
- Tuyệt, ra bà Bướm ngay kẻo mất hứng
- Thì VƯỠN....