Trang chủ » Cùng vui

HAPPY NEW YEAR

Trương Tuần
Thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2018 10:13 AM


- Happy New year Cụ
- Đầu xuân con chó lại chơi tiếng Anh mới nể Cụ.
- Cụ có xem Gặp nhau cuối năm không ạ ?
- Có, cả năm có mỗi chương trình sao lại không.
- Cụ cho đôi lời nhận xét
- Tuy có mòn chút sau 15 năm nhưng vấn đề xã hội được cập nhật
- Tôi ấn tượng chuyện "Con ông cháu cha" và chuyện "Ghế ít đít nhiều"
- Quả là có thế, chắc năm nay cái sự tranh ghế sẽ quyết liệt hơn cụ ạ. Lại nhớ câu thơ Nguyễn Duy "Bên nào thắng nhân dân đều thất bại..."
- Thì VƯỠN...