Trang chủ » Cùng vui

NGƯỜI MƠ MỘNG...

Trương Tuần
Thứ tư ngày 24 tháng 1 năm 2018 8:56 AM- Cụ ơi, trận thắng U23 của mình đúng như tinh thần Đại cáo bình Ngô,
" Đánh một trận, sạch không kình ngạc,Đánh hai trận tan tác chim muông."
- Thấy các cháu nó quá tuyệt vời tôi lại ao ước
- Ao ước cái gì ?
- Ao ước giá mà công cuộc chống tham nhũng khí thế như vầy thì tuyệt, hai nữa là công tác cán bộ của mình lựa chọn như cầu thủ thì hay quá...
- Đúng là người mơ mộng cuối cùng...Cụ đem bóng đá mà vận vào công việc chống nội xâm thì khập khiễng lắm.
- Thì thế mới mơ ước..
- Hôm nay ta tự sướng phát cụ, ra quán mụ Béo Lùn làm bữa mộc tồn, tôi bánh bao cụ.
- Cụ đúng là ông bạn vàng nhưng không có 16 chữ...
- Thì VƯỠN...