Trang chủ » Cùng vui

OBAMA THƯỞNG THỨC BÚN CHẢ HÀ NỘI

ẢNH VNN.VN
Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2016 8:14 AM

Ông đi ăn bún chả
Ở một quán bình dân
Rau sống đừng có chén
Thuốc sâu phun nhiều lần

Nếu ông bị đau bụng
Xin hãy gọi Lão Trần
Mời mắm tôm bún đậu
Là lại khỏe như vâm


Trương Tuần đùa vui với Obama