Trang chủ » Cùng vui

LẠI PHÁC THẢO TƯỢNG ĐÀI

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 7 tháng 5 năm 2016 2:20 PMTự cổ chí kim giờ mới thấy
Biển thành thuốc độc cá phơi thây
Có người đẫy túi tiền ti tỷ
Chỉ khổ dân nghèo mảnh khố dây
Xin đặt tượng đài nơi Vũng Áng
Để ngàn năm nhớ cái hôm nay...
Trương Tuần