Trang chủ » Cùng vui

ĐỐI THOẠI (ảo) CÙNG OBAMA

Trương Tuần
Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2016 2:31 PM

- Giá như tôi đến được sớm hơn
Tôi sẽ đón các bạn về biển sạch

Bao cá chết giãy lên đành đạch:
- No no chúng tôi chết ở đây
Hộ khẩu đăng kí nơi này
Không thể vượt biên sang Hoa Kì đâu nhé !

Obama cúi đầu lặng lẽ:
- Ok, tùy các bạn thôi mà...
Trương Tuần