Trang chủ » Cùng vui

KHÔNG TỤT HÂU NHÉ

Trương Tuần
Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2016 7:53 PM

Việt Nam điều tra tổ chức, cá nhân dính hồ sơ Panama

Tổng Cục Thuế đã kết thúc cuộc họp gấp về vụ công bố hồ sơ Panama vào chiều nay 10/5 với quyết định lập ngay một tổ công tác điều tra về nghĩa vụ thuế đối với 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ này.