Trang chủ » Cùng vui

CÔNG ĐƯỜNG NHÀ CÁ

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2016 2:15 PM

CÁ QUAN: Này chị kia, lại đơn từ khiếu kiện vượt cấp hả ?
CÁ DÂN: Dạ không, em không kiện cáo đất cát gì gì, em chỉ xin một điều đơn giản.
CÁ QUAN: Điều gì nói ngay sắp đến giờ đi nhậu rồi. Mà sao bụng như có chửa thế. Hì hì trông em ngon phết, hôm nào mát giời...hì hì.
CÁ DÂN: Vâng em đang có bầu thì bị kịch độc chết đứ đừ cả mẹ lẫn con.
CÁ QUAN: Chết rồi còn kiện cáo nỗi gì ?
CÁ DÂN: Thấy các quan luôn nói "đầy tớ của dân" nên em nhờ một việc thôi.
CÁ QUAN: Việc gì nói ngay, tưởng chết rồi là hết chuyện.
CÁ DÂN: Em xin được cáo phó em đã quy tiên để thân bằng cố hữu nhà em biết.
CÁ QUAN: Từ từ không lại gây ra bất ổn. Mà quan hỏi đằng sau chị là ai, chị nghe ai xúi không ?
CÁ DÂN: Sau em là chồng con họ hàng, không ai xúi cả. Em chỉ muốn chết cũng được đàng hoàng, minh bạch. Thế thôi...
CÁ QUAN: Về lí trưởng lấy giấy chứng nhận cư dân thường trú lên đây.
CÁ DÂN: Em đi nhiều cửa rồi, có mỗi việc ấy mà đi lại thế này khéo em chết lần nữa.
CÁ QUAN: Không có bôi trơn thì còn lâu nhá.
CÁ DÂN: Ối làng nước ơi !
CÁ QUAN: Lính lệ đâu, gô cổ con mẹ kia lại, tội gây rối trật tự...!