Trang chủ » Thơ

VỚ VẨN MÀ THÔI

Trần Nhương
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010 7:39 PM
TNc: Gần tháng nay nghe lắm chuyện ồn ã quá nhất là chuyện nhân sự Hội nhà. Việc xông ra vào BCH Hội y như chuyện anh trai tơ hăm hở lấy vợ, một năm sau hoặc không đến thế thì biết mình sai lầm. Không tin các bạn hãy thử rồi sẽ biết ngay mà.... Nghĩ chán, mang mấy bài thơ viết dã lâu đọc chơi...


Nào những danh gia vọng tộc
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Chức tước xênh sang mũ áo
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Quyền trượng oai phong ngất ngưởng
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Cổ phần, vi la, tiền như cây cỏ
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Vĩ đại vinh quang thống soái
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Tư tưởng bảo hoàng, ngàn trang triết luận
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
 
Ta đắm đuối với câu thơ, bức hoạ
Cũng vớ vẩn thôi nhưng ta được là ta…
Cỏ cứ mướt chân đê ngày tháng mới
Hoa cứ tàn bạc cánh lối người qua...

   31-5-2008