Trang chủ » Cùng vui

NGẪU HỨNG KHỈ TRÊN IPAD

Trần Nhương
Thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2016 6:10 PM


TNc: Mấy hôm nay mưa rét kinh hồn, ngồi buồn mở Ipad vẽ chơi. Năm Bính Thân con khỉ, mình vẽ ngũ hầu để mua vui nhân dịp xuân Khỉ....

Nghuệch ngoạc vẽ vời dăm chú Khỉ
Văn chương năm mới lượn như Rồng