Trang chủ » Thơ

Nghĩ về Thơ

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 21 tháng 2 năm 2014 7:09 AM
Màu mỡ riêu cua
Nhóng nhánh những ngôn từ
Sến đến vượt xa cả sến
Những yêu đương khó ngủ nhớ nhung hoài
Thơ cứ thế như loa phưởng ra rả
Tự nhâm nhi mình vượt Nguyễn Du rồi

Dân mất ruộng thành lưu manh thành phố
Biển ngoài kia giặc vẫn lăm le
35 năm cuộc chiến im re
Sáu vạn người hy sinh ai nhớ ?
Nhóm lợi ích ngập mồm và thớ lợ
Tham nhũng bày sâu phát triển không ngừng…

Hỡi thi nhân đang tách mình khỏi đồng bào lao khổ
Như người ngoài hành tinh tuyết nguyệt si tình
Không đi cùng nhân dân viết những dòng chảy máu
Thì nằm im đừng ru ngủ thêm ai

Tối 20-2-2014
(ngẫu hứng trên bàn phím)