Trang chủ » Thơ

Lịch sử !

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2014 5:40 AM


Cải cách ruộng đất

Nói đến là động lòng

Hoàng Sa, Gạc Ma

Sáu vạn người hy sinh chống quân Bành trướng

Lặng im...

Nhạy cảm !

BIết bao nhiêu sự kiện

Như thẩm mỹ Cát Tường ?

 

Học trò không thích sử

Đừng trách gì các em

Cả nước quen nói dối

Đừng trách gì nhân dân !

 

Lịch sử

Hãy sống đời hoa Sen !


4 giờ ngày 28-3-2014