Trang chủ » Tài liệu tham khảo

Văn minh phồn thực trong tranh tượng (Érotic on Plastic -Arts.)

La Toàn Vinh
Thứ năm ngày 5 tháng 12 năm 2013 8:59 AM

Hìnhnh văn hóa Phn Thực (Erotic ) trong tranh Nhật Bản thế kỷ 18, bối cảnh tại nhà th Nhật

Hình trên Tú Bà đang huấn luyện một em gái bán hoa.

Hình một cảnh thực hiện dục tính ở Nhật


TRANH TẮM TIÊN CỦA NHẬT THẾ KỶ 16...

Dục tính, một tiền đề thật đơn giản thật cơ bản đối với con người từ khi góp mặt trên cuộc đời này, song cùng làm động cơ chính cho sự tồn tại của nhân loại, tuy nhiên trong xã hội hiện đại, đa số vẫn cho rằng  dục tính hiện diện như một mãng tối trong tâm hn, như bao đều nhơ nhớp khiến không ai dám đối diện ...
Xét cho cùng , từ thời xa xưa trong một xã hội mang nặng tính cộng
đồng  như Hy Lạp, La Mã,  v.v, những người nam, nữ cùng luyện tập thể thao trong tư thế khoã thân ( danh từ Gymnos = Khoã thân), họ cùng nhau thi đấu trong một thân thể trần truồng, hòng phô bày tron vẹn cơ thể, cơ bắp, chính vì thế những hình ảnh trên các bình gốm trang trí Hy Lạp cổ, đều biểu hiện được cái tính tự nhiên này.

Ở vào thời Tiền sử đến các giai đoạn hiện đại, Dục tính luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc sống còn của con nguời, sự phát triển này đã có từ 4 triệu năm từ hoang dã đến trí tuệ, từ con vuợn lên con nguời, dục tính là văn hóa nhân loại (the human sexual culture).
Các hình vẽ khắc trên vách ở thời kỳ Đồ Đá, dục tính mang máng bao huyền thoại như một nghi lễ (Ritual ), ở vào thời kỳ sắp Khai hoa nở nhụy, các phụ nữ đến đứng bên cạnh vách đá, vạch âm hộ ra truớc một vị  Phù thủy của làng, sau đến vị này sẽ khắc bộ phận sinh dục nữ trên vách đá, để chứng tỏ bao riềng mối về sự sinh sản phát triển của phụ nữ ngày xưa…

Hơn thế nữa cùng với bao cái nhìn, nhận định phê phán trước thế kỷ 16  tại Châu-Âu, không mang vẽ tiêu cực như hiện nay, ở xã hội Hòa Lan xưa đã tồn tại những bãi tắm cộng đồng, những căn hộ  nơi cã gia đình đều Nude, luôn cã khách vãng lai cũng cùng một điều kiện, cùng nghĩ ngơi trên một chiếc giường v.v.

Hiện nay trên toàn xứ Hòa Lan, cái nghề " bán phấn buôn hương", làm một phần của kinh doanh hợp pháp, có như thế sẽ tránh được nạn  bo hành, khống chế, áp đặt nô lệ tình dục trong bóng tối...

Nghề mại dâm đã có ít nhất 5.000 năm trong lịch sử tình dục con người, lúc bấy giờ khởi điểm ở Châu Âu nhiều hơn hết, tuy nhiên gái bán dâm lúc bấy giờ chẵng nhận được một đồng xu nào của khách làng chơi!!! vì họ là những người Nô Lệ, ngày nay bán dâm ở nhiều nơi như Hoà Lan, Thái Lan được xem như một hình thức thương mại.

Mặt khác , sẽ kiểm soát chặc chẽ hơn những căn bệnh tuyền nhiễm bằng đường sinh dục, các cô gái hành nghề "Bán dâm" sẽ được bác sỹ theo dõi từng ngày, trước khi rao bán tình dục...
Trong chiều hướng đi lên  của một xã hội cấu thành văn minh vượt bực. Dục Tính không thể xem như điều cấm kỵ, lại càng nên được giáo dục một cách thấu đáo, khoa học. Tất nhiên, nó không làm nên những mãng xấu bởi đã được trang bị, giáo dục với một cái nhìn đúng đắn.

Ngày nay, Dục Tính không thể xem như một tình huống ngẫu nhiên, vô tư lự, sinh lý Nam -Nữ đều ý thức  tạo nên những khoái cãm đặc biệt, nhục dục làm tăng trưởng sự đòi hỏi , để thăng hoa sáng tạo...

Dục tính nhìn ở góc cạnh ý tưởng nó gợi lên cái đẹp hòa hợp của con người, nhưng khi nhìn ở vị thế thể chất(Physique) nó nói lên lòng ham muốn cố hữu mà ai cũng phãi có ít hoặc nhiều.
Trong sinh hoạt văn minh của tình dục hôm nay không đơn thuần  để  xem điều đó, xãy ra như một biến cố ngẫu nhiên do thiên định, ngược lại, nó đã có một chiều dầy kinh nghiệm mang tính sư phạm, về phương thức, truyền thống qua kinh điển như Kama-Sutra( Nhục Lạc Kinh), Hồng Lầu Mộng Thời Minh, cùng bao phù điêu(bas-relief) khắc trên chính diện của ngôi Đền Đen ở Ấn độ  v.v.

Bởi tất cã những biểu hiện trong văn chương, HỘI HỌA-ĐIÊU KHẮC, cũng đã minh chứng rằng, nhân loại từ xưa đến nay đã luôn tồn tại một dòng nghệ thuật biểu hiện Dục Tính, song hành với cuộc sống , sáng tạo trong chiều hướng giáo dục sinh lý cao cấp, đối với một xã hôị phát triển cao độ...

Một thế giao hợp rất sư phạm, trích trong một phần phù điêu trên ngôi đền Khajuraho Ấn Độ...

Thời xưa, khi con người chưa khám phá , tiếp cận nhiều với kỷ năng khoa học, tình dục đối với truyền thống sơ khai  man mác những điều diệu kỳ, thần bí, đôi khi mang theo niềm tin trong tín ngưỡng cùng xen lẩn như một tôn giáo, lấy một ví dụ làm điển hình, như con đường phát triển Phật giáo vào Trung Hoa, khởi đầu từ thời Hậu Hán, để rồi phát triển thêm lên ở trong giai đoạn Tấn, Đường...

Một tranh vẽ thời Gia Tỉnh thuộc Minh Triều, đã được ấn hành năm 1990 nhưng sau đó bị thu hồi…

Trong các giai đoạn này, bao công trình điêu khắc tôn giáo, đều ảnh hưởng nhiều trên các mực thước Ấn Độ, tuy nhiên đến thời Tống, cùng với sự phục hưng khởi  dậy mạnh mẻ của Lảo giáo, một nền tãng triết học dân tộc, mang nặng tính cách tu tiên, đã tạo nên một hoà hợp thích ứng đối với Phật giáo, tính chất Vũ trụ sinh Lưỡng nghi- âm Dương( Ying-Yang) đã được ứng dụng trong các ngôi chùa Lão giáo, hình tượng bồ tát Quán thế âm(Bodhisattva Avalokiteshvara) mang cái tính dịu dàng, như hình ảnh một người Nữ.

Tượng Quan âm mặt chữ Điền, giống trong các bích họa cổ Trung Hoa, một tạo hình thuần túy  phù hợp với tính dân tộc cho dù trong kinh Phật ở Ấn độ, không nói rõ Nam hay Nữ, nhưng thường tượng Quan âm nguyên thuỷ ở Ấn là hình ảnh người nam, ở thời Tấn- Đường, Trung Hoa vẫn không khác biệt.Tượng đất, thế kỷ thứ 4-thứ 9 sau công nguyên.
T
ượng nguyên thuỷ ở Viện bảo tàng khảo cổ học Lima.

Đề tài tình dục thường được phản ảnh trong Văn Chương, Hội Họa, Điêu Khắc v.v. với nhiều góc cạnh khác nhau cuối cùng được gom lai  trong các  bố cục đơn giản  nhưng biểu hiện thật rỏ nét...

Khởi thủy, thông qua bộ phận sinh dục của Nam và Nữ, nó được biểu hiện như một vật tổ (Objet de Cult), cùng lúc được trân trong gìn giử, lấy thí dụ như Văn Hóa người Chàm (đọc từ phiên âm pháp ngữ Champa- Chăm= Phiên âm từ tiếng Anh Ciăm), họ thờ Dương vật (lingam), âm Hộ (yoni), biểu hiện này mang ảnh hưởng từ nền Văn Minh Ấn Độ giáo xa xưa, cùng những nền văn minh ckhác đậm đà màu sắc do ảnh hưởng Mẫu Hệ (Mother influence), trong thời đại này Nữ quyền đã đứng vào một vị trí đáng kể , từ việc Hai Bà Trưng , Bà Triệu khởi binh làm nên những minh chứng cho một cộng đồng mang tính Mẫu hệ...

Sau đến thời kỳ Bắc Thuộc hoàn toàn, tuy nhiên chỉ có ở GIAO CHỈ (Thủ đô Giao-Châu thời bấy giờ) theo những mô hình hành chánh, giáo dục của nhà Hán, ngoài ra những nơi khác như: Thanh Hóa, Ninh Bình thì chống lại,  vì lực lượng yếu thế nên thất thủ.(Cũng như thời Pháp thuộc chỉ ở Sài-Gòn theo cơ cấu hành chánh thực dân, còn Củ Chi , Tây Ninh,  thì phản kháng lại chế độ Thực Dân)
Cho đến khi một phần của các nước Á Châu khác được tiếp thu ,nhập cảnh nền tãng triết học Nho giáo, để tạo nên một gía trị trật tự khác biệt.

Trong suốt quá trình phong kiến Trung Hoa, Nho giáo đã định đặt số phận người đàn bà vào vai trò thứ yếu.Tình Dục , đối với họ như một món đồ chơi để làm hài lòng  các đấng phu quân ...

Nhưng nếu so sánh với thời Hùng Vương ở xVăn Lang,  một xã hội chưa bị Đồng hóa bởi Nho giáo,( sản phẩm đó được đưa vào cùng chính sách đô hộ của Hán tộc), qua câu chuyện Chữ Đồng Tử và Tiên Dung, đã chứng tỏ một sự bình đẵng “Thông Thoáng tự do” trong tình dục. Chuyện Chữ Đồng Tử “lộ hàng” trước Tiên Dung , làm nên một sự thể mang tính chất Exhibitionism ( Chào Hàng)

Thông thường, các biểu hiện hội họa chứa đựng tình dục đều rất đơn giản về kỷ thuật, nhưng tính cách cường điệu thật phong phú, đại đa số, không xem như một tác phẩm , nhưng nó rất phong phú, trên phương diện trang trí vật thể.

Một bức tranh khắc gỗ cổ trong ngôi chùa Đại-Từ tại Hưng Yên
Mang tên
Âm -Dương Thành Hình Đồ. (YING-YANG matrix)
Một biến hiện như kỷ thuật số “Thái Cực sinh Lưỡng nghi , Tứ tượng, Bát quái...
Nó Man mác như một tông phái Mật Giáo Tây Tạng với yếu tính Yak-Yum( Cha-Mẹ)
.

Vừa qua, trên một số báo liên mạng  trình bày  một vài món đồ gốm sứ đã được trục vớt ở Cù Lao Chàm, trên đó đã phản ảnh nhiều về đời sống tình dục ở Việt-Nam trong khoãng năm trăm năm trở lại đây, điều đó đã chứng minh  đời sống tình dục xưa ở Việt nam rất  mạnh mẻ ,như việc biểu hiện trên cácbình mem gốm cùng với hình vẽ  một nam, một nữ đang tắm tiên, nhưng đàng sau đó trong một bụi cây, lại có người lén nhìn, hành vi này được gọi là “ Voyeurism” hay Peeping Tom”,  phản ảnh lên một phần hiếu kỳ, trong sự mong mõi tình dục của một cá thể cùng việc phát triễn tự nhiên của con người...

Hành động này, không gây nên xung đột, nguy hiểm, nhưng nạn nhân vẫn là người “bị nhìn”.

Hình vẽ trên bình sứ từ thời Nhà Hồ-, Mac
Thế kỷ 15 Việt-Nam, di sản trục vớt từ Cù Lao Chàm.
 
Ngoài ra , còn nhiều góc cạnh khác ít khi được biểu hiện trên văn học nghệ thuật cổ như : Transvestism, một hình thái biến đổi giới tính, qua hình thức trang điểm, ăn vận ( danh từ La-tinh “Trans”= Hoán chuyển, chuyển đổi... “Vestis”= Ăn mặc...) bao gồm những ham muốn, trong áp lực tình dục khác biệt, một tiền thân của sự Đồng tính, chuyễn đổi giới tính, sự việc này  không làm phương hại đến ai , nhưng làm xốn xang trong mắt bao người thích nhìn những cái nhìn truyền thống, trong giai đoạn hiện tại, giới này đang trong chiều hướng hợp pháp.
 
Pedophila, Theo thuật ngữ La-Hy, có từ “Pais”= trẽ con, “Philein”=yêu, tức là tình dục từ một người lớn, áp lực thực hiện trên trẽ con, do sự trưởng thành sớm về tình dục của tuổi tr, cùng khiếm khuyết giáo dục cơ bản, từ sự tán tận lương tri của giới lớn tuổi bi ức chế, loại này không chấp nhận trong luật pháp ở Mỹ cùng nhiều nơi trên thế giới, ở Mỹ hãm hiếp tình dục trẻ con sẽ bị tù từ 12 đến 20 năm.
Sadism và Masochism: Từ thế kỷ  18 và 19 ở phương tây, sinh hoạt tình dục bạo dzâm, hành vi bạo tàn này , dể gây đến rủi ro  thiệt mạng , gây nhiều phương hại, không  được hợp pháp như ở bất cứ mọi nơi, ngoại trừ những phấn tử khác biệt...
Rape, mang tính chất cưỡng h.i.ế.p, h.i.ế.p dzâ.m, trong những diễn biến bạo hành... Không ph.ả.n ảnh nhiều trên tranh ảnh, nhưng khá nhiều trên phim cùng dzâ.m thư...


 
 
Một tượng đất biểu hiện Dục Tính ở Phi Châu...
 
Xã Hội ngày xưa , ở khắp mọi nơi đều có một mẫu số chung, hầu  mong mõi ở người nữ với một tấm lòng thủy chung, ngây thơ, trong trắng , trước khi vu quy về làm dâu nhà người..
Hình thức đó  ta gọi  chuẫn mực là "The Double Standard", Bao gồm :" Pure" = Trinh  nguyên" cùng  Innocent" =Thơ dại...
Thế nhưng, con người hôm nay không còn phức tạp khó khăn như vậy, mỗi một ngày sự tự do trong vấn đề tình dục được nới rộng, người đàn bà hôm nay, đang đóng một vai trò ngang hàng với nam nhi, ngoài những tiến bộ vượt khó đó, trong một xã hội lớn phát triển luôn luôn còn vướng mắc nhiều khó khăn, sự kiện  bán dzâ.m vẫn song hành, vì nhiều lý do, cá nhân hoặc yêu cầu sinh lý v.v

Khi Picasso thực hiện, " Những cô gái điếm ở Avignon " trong cùng những thông cãm sâu xa đó, về một cái nghề "bán trôn nuôi miệng", một cái nghề, luôn luôn nằm trong bóng tối của cuộc đời.
Thế nhưng, có ai biết đâu nghề gái điếm đã có từ xa xưa, từ cái buổi hoàng hôn xa xăm vời vợi đó, một vấn đề không thể nào tránh khỏi trong yêu cầu trao đổi, mua bán...Những gái "Giang Hồ-" nói lên một cuộc sống lênh đênh, lưu lạc "cởi ra rồi lại buộc vào như chơi", nó đã được phản ảnh, trong tất cả những tác phẩn văn chương, nghệ thuật thi ca, phim ảnh, trong cùng bao hệ lụy không thể nào đếm hết.
 
Những Đồng tiền cổ, gía trị như một vé vào Thanh Lâu từ thời La Mả.
 
Trên những đồng tiền cổ sản xuất đặc biệt cho các nhà thổ ở Ý xa xưa, được xem như vé vào cửa...chú ý thêm trên mặt sau của đồng tiền có đánh số, đó là cái gía phãi trả cho cho một lược vào ,"tiền nào của nấy" ở các thế khó khăn khi làm tình thì gía lại cao hơn...
 
Nho giáo dạy con nguời, những lể nghi mẫu mực thiên hạ, nhưng nó lại đưa người phụ nữ vào nơi cô đơn  lặng lẽ, ngày ngày, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường lui cui với cái bếp, tối về lại lo việc giường chiếu cho chng,  suốt một thời gian dài hầu như vô tận , người đàn bà trở nên xa lạ đối với mọi giao tiếp xã hội bên ngoài, vì lo ngại sự tranh chấp, binh đao???
Đạo lý Khổng Mạnh nó có cái lý của nó, nhưng duy nhất đối với thời đại của giai cấp phong kiến, chỉ có lợi cho Vua , Quan v.v.
Ngày nay, mọi thứ đã thay đổi, ý thức đặc thù, Nam Nhân giám sát (Macho) , không còn thích ứng , ứng dụng được nhiều, nhất là kỷ nguyên Hậu hiện đại, một xã hội cấu thành nên bao riềng mối (Networking) , tạo sự giao lưu rộng rãi trong đại chúng.
 
4 TRIỆU NĂM VĂN HÓA TÌNH DỤC TRONG CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI
 
Văn hóa tình dục làm động lực thúc đẩy con người tạo nên nhiều vật chất cụ thể thường trực và khác biệt.
Tính cụ thể như : (Vật dụng thiết bị trang sức, Linga vật tổ, Ảnh tượng về tính dục V.V)
Tính Phi vật thể như: (Âm Nhạc, Múa, bao Ý tưởng lãng mạn v.v)

Tuy nhiên , có rất nhiều cộng đồng bị kiểm soát và cấm đoán, lấy ví vụ như: ở một vài nơi tại Trung Đông cổ xưa, trước khi đi ngủ, người ta mang một cái vòng như chiếc nhẫn có gắn gai nhọn vào dương vật của một thanh niên , đề phòng khi ngủ say dục tính lên cao, dương vật cương cứng lên sẽ bị gai nhọn đâm vào và làm người kia tỉnh dậy!!!
Ngoài ra , người ta cũng khai quật được một xác chết nhưng trên đầu dương vật được bọc vàng , đây có thể là bao cao su cổ nhất chăng???
Ở mỗi chủng tộc đều có những hành động khích dục khác nhau, như ở Phi Châu xưa , người ta xâm lên mặt người trai trưởng thành, sự kiện này tạo nên một ID, một bản sắc riêng biệt ví như cái tờ chứng minh nhân dân ngày nay vậy, để tiến hành làm công việc này cả bộ lạc phãi dựng lên một nghi lễ hẳn hoi.
Và ở giai đoạn khi người thiếu nữ trưởng thành sẽ được các bà gìa làng dùng tay làm phẩu thuật nhẹ, để người Thiếu Nữ đó trở thành Đàn Bà…
Như thế căn cứ theo những di vật tìm thấy, ta có thể định nghĩa con người đã có một chiều dầy về lịch sử VĂN HÓA TÌNH DỤC ( Human sexual cuture) ít nhất 4 triệu năm, ở Á Châu cũng thế như Nhật Bản, Ấn Độ…Tuy nhiên ở VN điều này cũng rất cụ thể nhưng người ta ngại nói ra, chính vì thế nó luôn luôn trong bóng tối.


Hình khai quật trong một ngôi mộ 4.000 năm trước Công nguyên, Hình một xác chết nhưng trên dương vật có bọc vàng
 
Hình khắc trên vách đá, cảnh 2 người đang làm tình...những người chung quanh đang nhảy múa...
 
 
Một cảnh sinh hoạt trong nhà chứa thời Trung Cổ, Châu Âu.
 
 
Sự chọn lựa người đẹp của Paris
 
Trong một tác phẩm sơn dầu của danh họa Peter Paul Ruben thế kỷ 17, mô tả về sự  chọn lựa người đẹp, ý niệm này khởi lên hình thức giám khảo đầu tiên cho hoa hậu của con người, câu chuyện trong tranh biểu hiện ba người đẹp thời cổ Hy-Lạp như: Hera, Athena cùng Aphrodite..
 
Cuối cùng giám khảo tên Paris chọn Aphrodite, suy ra từ sự kiện chọn lưa người đẹp cuả Paris đã tạo nên chiến tranh với Trojan, cái tên TROJAN, ngày nay trở đã thành thương hiệu lớn của một công ty sản xuất bao cao-su (Condom) ở Mỹ...
 
 
Đảo Mỹ Nhân
 
Trong một tấm tranh của  họa sỹ Hiroshige, Nhật bản thế kỷ 19, biểu hiện ba ngư phủ , cắm neo trên một hòn đảo toàn nữ nhân,với tiêu chỉ, các người đẹp sẽ chọn, một trong ba người làm người yêu, theo luật đảo...
 
 

Hình (1) Một tranh vẽ theo kiểu SUMO của họa sỹ Kuroda Seiki (1866-1924), mô tả về sex trong một chiều hướng khôi hài...

Hình(2)  Hình vẽ một cặp nam nữ giao hợp,trên chiếc dĩa sứ, truc vớt ở Cù Lao Chàm thời nhà Hồ , Nhà Mạc cách nay 500 năm.
 
 
Những Cô cái điếm ở Avignon, Miền nam nước Pháp, do họa sỹ Picasso thực hiện trong thời kỳ đầu của Lập Thể (Cubism) năm 1907/sơn dầu trên bố/ 244x233,7 Cm/sưu tập, Viện bảo tàng hiện đại New York (MoMA)
 
 
Người nữ khoe hàng PICASSO/1971/bút chì trên giấy/21.6x29.3 cm
sưu tập bởi DR
 
 
Trong ngôi nhà của Họa Sỹ   Degas 1971/ in kẽm/36.7x49.4 cm
Viện bảo tàng Picasso

Những đôi nam nữ Giao hợp, Phù điêu mô tả bao sinh hoạt Phồn thực trên một ngôi đền Khajuraho, thế kỷ thứ 10 và 11 của triều đại CHANDELLA(916-1203) sau Tây Lịch...

Hình Phù điêu biều hiện một thiếu nữ đẫy đà đang làm đẹp

Một tranh khắc gỗ từ thế kỷ 17 tại Châu Âu , mô tả Sinh hoat trong một gia đình quý phái với cảnh thống trị tình dục( Sexual Domination).
Một giai đoạn phát triễn Dục Tính, biểu hiện người nữ không dùng đồ lót trong công việc thường nhật.

Achille Devéria (1800–1857)

Hình văn hóa Phồn thực cổ ở Hy-Lạp.

Tranh vẽ một người Mông cổ biểu hiện dục tính trên lưng ngựa(Thời Nhà Minh).

Tranh biếm về Sex của Họa sỹ Hokusai.

Trong giai  đoạn hiện đại từ đầu thế kỷ 20 , ở từng họa sỹ, ở moị nơi của các trào lưu trên thế giới, ta nhận thấy it nhiều, ai ai cũng có sáng tạo về đề tài Erotic Art, tuy nhiên, người đạt được nhiều nhất vẫn là Picasso...Riêng ở Việt-Nam mãng Erotic Art hầu như trống vắng, chỉ có một số ít về tranh khoã thân (NUDE).

Giấc Mơ của vợ người chài lưới, Tranh Hokusai, Nhật Bản

Eric Fischl/ Bad Boy-1981/ Sơn Dầu trên Bố 661/8 X 96 in/Mary Boone Gallery New York.

Léonard de Vinci/ nghiên cứu cơ thể học/ 1512/ bút chì trên giấy/ 19,1X13,8 cm
sưu tập ờ Royal Library of Winsor.
 
 
 
 

La Toàn Vinh

New York-May 30 2009

Theo các tài Liệu:

-The SEX ATLAS/ Erwin J. Harberle, Ph.D., D.A/ A Continuum Book. The Seabury Press NY/1978

-The Prehistore of sex /Timothy Taylor/Bantam Edition-1997

-L'érotisme Chinois/Marc de - Smedt /Miverva/France 1981

-Objects of desire/Hans Jurgen Dopp/Parstone Press /New York 2001

-Erotic Picasso/beaux-Arts Collection éditeé/2001

-A visual dictionary of art /Heinemann Secker&Warburg/1974.

-Henri Matisse

-Ed.Klim /Dessin érotique.

-Đời sống tình dục từ một bức tranh gỗ cổ/TS Cung Khắc Lược - Thùy Ninh/Tiền Phong online/25-05-09.

-Những bức tranh từ Tàu Đắm. Thể Thao văn Hóa Online/23-05-2009
Nguồn trích dẫn (0)