Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bão cũng “loằng ngoằng”…

Ống Nhòm
Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2013 5:17 AM

(Tin trên báo) -Bão Haiyan sau khi tràn qua Philippine làm khoảng
10.000 người thiệt mạng, Nay đang tràn vào Việt Nam, có thể không như
dự báo ban đầu mà “ngoặt” lên phía Bắc và tràn sang tới cả…Trung Quốc
cũng nên!...
   Xin có “Mười câu khúc khích” như  sau:Ô hay! Bão cũng “loằng ngoằng”
Đang đi thẳng lại ngoặt vóng khúc “cua”
Làm cho “dự báo” cũng thua
Đưa tin…“chỗ ấy”, lại đưa…chỗ này!
Khi hướng Bắc, lúc hướng Tây
Rối như “canh hẹ” bão này oái oăm!...
Bây giờ bão cũng “loằng ngoằng”
Khó bề dự báo bão “nằm” ở đâu!?
Bà con ta phải bảo nhau
Cứ nghe đài, báo: Ở đâu cũng là!!!...
.
10-11-2013