Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Hữu Thỉnh

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:47 AM
hspace=12


Lời thưa:  Chuyên mục Mỗi tuần một chân dung vui đã cho hơn 30 nhà văn lên mạng để dùa vui. Trưởng lão như Tô Hoài cũng lên để cùng vui với đàn em. Lấy vui làm chính, Trần tôi không có ý tứ gì, kính mong các văn nhân khả kính đừng thấy thế làm lòng. Hôm nay cho nhà thơ Hữu Thỉnh lên cho vui bạn vui bè. Tôi và ông cùng học một lớp Nguyễn Du khóa I và bây giờ cùng ở cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam


HỮU THỈNH
 
Thư mùa đông đã gửi rồi
Đường tới thành phố xa xôi mà gần
Một thời Thiết giáp gian truân (1)
Một thời Văn nghệ báo tuần nhân dân (2)
Hội là hội của văn nhân (3)
Một tay gánh vác “ái ân” nhịp nhàng
Thì
Thương lượng với thời gian
Năm anh em
(4) cứ hát tràn cung mây…
-------
(1) Hữu Thỉnh vốn là lính Thiết giáp
(2) Ông từng là TBT báo Văn nghệ nhiều năm
(3) Ông đương kim Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam
(4) Các chữ in đậm là tên tác phẩm của Hữu Thỉnh