Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Nguyễn Duy

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:49 AM

 

hspace=0Nguyễn Duy Nhuệ ấy là tên
Thơ văn viết mãi chẳng nên con...gì
Cắt đuôi, Tre bỗng xanh rì (1)
Cát thì trắng đến... bột mỳ... cũng đen
Ánh trăng, Khoảng cách, Đò Lèn
Tương vào giấy dó tèm lem kinh người (2)
Tổ quốc nhìn từ xa (3) xôi
Nên nhông sang Mỹ dong chơi la cà
Thơ Thiền ghi-nét quốc gia (4)
Tiền là quốc tuý mà ta tôn thờ
Đóng đinh, đi nạng vẫn thơ (5)
Thanh Hoa, Thanh Hoá (6) bây giờ thanh kiu !

--------
(1) Nguyễn Duy Nhuệ cắt chữ
Nhuệ
(2) Ông in thơ-lịch trên giấy dó rất phát tài
(3) Các chữ in đậm là tên tác phẩm của Nguyên Duy
(4) Tập thơ Thiền của ông mang đi Mỹ triển lãm
(5) Có lần ông bị gẫy chân phải đóng tinh, đi nạng
(6) Thanh Hoa là tên cũ của Thanh Hoá, ông quê xứ này