Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Hồ Phương

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:52 AM
hspace=0Lời thưa :

Trần Nhương tôi vốn hay đùa, lấy sự vui là chính nên mới lấy chân dung của các nhà văn khả kính nhúng vào photoshop và lắp ghép lung tung. Chỉ là vui chứ không có ý tứ gì. Rất mong các văn nhân, bạn đọc và nhất là các phu nhân kiều diễm của các nhà văn đừng nghi ngờ mà nổi máu Sư tử xuyên lục địa  đặng tổn hại tinh thần và lực lượng của  các quý ông...!

  
HỒ PHƯƠNG

Họ Hồ tên gọi là Phương
Bác vương vào nghiệp văn chương rất sờm (sớm)
Cỏ non giờ đã vàng ươm
Thư nhà thi thoảng lại lườm tý chơi
Trên biển lớn bác cứ bơi
Mà nghe Biển gọi, Mặt trời ấm nong (nóng)
Ông trùm lon tướng oai phong (*)
Cần sa bác vãi Cánh đồng phía Tây…(**)

------

(*)   Nhà văn Hồ Phương là một trong rất ít nhà văn được phong lon tướng
(**) Các chữ màu đỏ là tên tác phẩm của Hồ Phương