Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Nguyễn Khắc Trường

Trần Nhương
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:55 AM
hspace=12


Nguyễn Khắc Trường


Ngày xưa anh lấy Thao Trường (1)
Bây giờ là Nguyễn Khắc Trường bút danh
Mảnh đất… bé tẹo đua tranh (2)
Đang Đồng Hỷ nổ đánh đoành Thủ đô (3)
Văn chương khi ứơt khi khô
Xem ra “khó đẻ” như chưa có chồng
Trang trại viết mãi chửa xong (4)
Rượu bia hơi tốn, đùi rung tít mù…

*********

(1) Bút danh cũ của ông
(2) Tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma của ông được
 Giải thưởng Hội Nhà văn và được dựng phim, được dịch tại Mỹ.
(3) Quê ông Đồng Hỷ Thái Nguyên nay về Hà Nội định cư
(4) Tiểu thuyết đang viết nhưng xem ra ngắc ngứ…