Trang chủ » Khúc kha khúc khích
NgàyTiêu đềTác giảLượt xem
11/12/2012 Quan trên có đọc bài này? Dưa Lê 1506
11/12/2012 Xẻo tai Lẩn Thẩn 4305
11/10/2012 Hoạn quách “nó” đi… Ô.Nhòm 2928
11/10/2012 Đại biểu xin nghỉ họp QH đi nước ngoài dự lễ tốt nghiệp của con Thư ký Thời Đại 1514
11/9/2012 Dân cười, ông Võ cũng cười ... Bút Tre mới 1526
11/9/2012 Sư bị…“khoá môi” Dưa Lê 2303
11/8/2012 Tổng thống Mỹ Bút Tre mới 1556
11/6/2012 Chuyện lạ Năm Căn Cà Mau Thư ký Thời Đại 1826
11/6/2012 Vina nợ mất hay còn ? Thư ký Thời Đại 1470
11/6/2012 Chiếc quang treo vú của Tàu* Bút Tre mới 1546
11/6/2012 Bắt nó phải im de H. Thuận 1453
11/4/2012 “Ba đồng một chục…” Dưa Lê 2460
11/3/2012 Ai mua…sắt vụn!... Ô Nhòm 3344
11/2/2012 Nỗi khổ nông dân núi Hồng Thư ký Thời Đại 1457
10/31/2012 “Thương” Cụ ... Ô.Nhòm 2395
10/30/2012 Bão cũng…“lằng ngoằng” Dưa Lê 2222
10/30/2012 Tài thật Thư ký Thời Đại 1611
10/29/2012 Ước gì là…cún!... Ô.Nhòm 3532
10/29/2012 Tào Tháo thời @ Lẩn Thẩn 3126
10/27/2012 “Nhất cử lưỡng tiện”… Dưa Lê 4048
10/26/2012 Hoan hô bác Nghĩa… Ống Nhòm 4028
10/25/2012 Thư ngỏ gửi cô giáo Thủy và HS trường Lomolloxop Thư ký Thời Đại 1737
10/25/2012 Dân thấy chuưa an lòng Nguyễn Văn Diệp 1380
10/24/2012 Cụ Ban Ki moon khoái…“Sờ ti” Ống Nhòm 2217
10/24/2012 Chuyện rất lạ ở Thanh Hóa Thư ký Thời Đại 1698
10/24/2012 Lý…“gio” lý trấu hoãn lương?!... Dưa Lê 2070
10/23/2012 Chợ Quan Dưa Lê 1606
10/20/2012 Tuấn D…máu Dê!... Ống Nhòm 4358
10/19/2012 Thuyền đua thì lái… Ống Nhòm 3591
10/19/2012 Không sợ, chỉ… “run” Dưa Lê 2210
10/17/2012 Xóm Mèo kiểm điểm Ts. Trần Lực 1679
10/17/2012 Bộ phận không nhỏ Thư ký Thời Đại 1855
10/17/2012 Cắt béng…nó đi!... Dưa Lê 3280
10/16/2012 Kiến thức tồi Lẩn Thẩn 3275
10/10/2012 Hãy mau…“chuyển nghề” Dưa Lê 2596
10/9/2012 Đố là ai?... Ô,Nhòm 1788
10/7/2012 Putin…gái quấn Dưa Lê 3562
10/4/2012 Kỷ luật…“Nhôm” Ô.Nhòm 2508
10/2/2012 Hám quyền và tiền Thư ký Thời Đại 1660
10/2/2012 Chuyện ở Vĩnh Long Thư ký thời Đại 1572
Có 3221 bài viết trong 81 trang. Bạn đang xem 12/81