Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĂN NGHỆ CHÍ (14)

Trương Vĩnh Tuấn
Thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2011 10:12 AM
 Hồi thư mười bốn

Đơn từ kiện cáo vui ra phết
Dọa nạt nhau chơi hòa cả làng…

Nào xem diễn biến vụ kiện ra sao .
Lá đơn của nhà thơ TNH ghi ngày 26 tháng 1 năm 2000 , gửi : 1) đồng chí Nguyễn Phú Trọng ủy viên Bộ Chính trị . 2) đòng chí Nguyễn Văn An ủy viên Bộ Chính trị , trưởng ban Tổ chức T.Ư . 3) đồng chí Phạm Gia Khiêm , ủy viên Trung ương đảng , phó thủ tướng Chính phủ . 4) đồng chí Hữu Thọ , ủy viên Trung ương Đảng , Trưởng ban  Tư tưởng văn hóa . 5) đồng chí Nguyễn Khoa Điềm , ủy viên Trung ương Đảng , Tổng thư kí Hội nhà văn .
     Tất nhiên mở đầu lá đơn này là nhắc lại một số việc làm được của người mà ông tố cáo xem ra cho có vẻ khách quan . Tiếp đến là ông tố cáo theo năm cái gạch đầu dòng sau đây .

1- Chất lượng hội viên mới nhiều nhưng thấp .
2- Đầu tư sáng tác còn hình thức , ve vuốt , bình quân , không có trọng điểm .
3- Các cơ quan xuất bản , báo chí và một số cơ quan cấp II khác của hội chưa có sức thu hút về đó những tài năng biên tập , quản lý và cộng tác viên .
4- Có những tiêu cực về tài chính không nhỏ .
5- Ai cho phép và với động cơ gì in hàng ngàn bản ĐIỀU LỆ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM khóa V (1995-2000) gửi các hội viên với sự sửa đổi tùy tiện điều lệ hội nhà văn khóa IV (1990-1995) trong khi đại hội nhà văn khóa V không có nghị quyết nào của đại hội về sửa đổi điều lệ . Cụ thể - Mỗi ủy viên chấp hành không tham gia quá hai nhiệm kỳ ( bắt đầu từ khóa IV ) ( ĐLHNVVN sửa đổi , khóa 4 , 1990 ) đã được tùy tiện sửa in 1998 thành : Tổng thư kí không giữ chức vụ quá hai nhiệm kì liên tục .
 
Như vậy , với bản in tùy tiện sửa đổi này, có người ( cụ thể là đ/c Hữu Thỉnh ) sẽ lại được tham gia BCH khóa 6 này nữa là bốn khóa liên tục . Và nếu bằng cách nào đó lại là tổng thư kí thì sẽ làm khóa 7 khóa 8 cho chẵn 30 năm
 Và Trần Ninh Hồ đề nghị 
    Xử lý nghiêm việc tùy tiện sửa đổi điều lệ HNVVN khóa 4 đã quá rõ trên văn bản :
- xét lại tư cách hội viên , tư cách đại biểu ĐH của những người mắc sai lầm đầy mưu mẹo cá nhân này .
- trong khi điều lệ HNVVN khóa 4 chưa có nghị quyết ĐH nào cho phép sửa đổi thì những ai tham gia 2 khóa liền xin miễn tự ứng cử , nhận đề cử . Cá nhân hay tổ chức nào đề cử họ là vi phạm điều lệ , Nếu sau này ở ĐH lần 6 cho phép sửa đổi điều lệ thì ta sẽ áp dụng sau đại hội chứ không thể áp dụng ngay trong ĐH 6 , để tránh tình trạng ĐH sau phủ nhận ĐH trước
  Còn bản kiến nghị của nhà văn BBT đề ngày 15-1-2000 , mặc dù đề ngày trước TNH nhưng hai lá đơn na ná giống nhau cứ như là đã bàn với nhau từ trước . Nên thôi không nhắc đến nội dung của đơn kiện này .
  Trở lại với TNH : Mặc dù như đã nói ở trên lá đơn được gửi đến các vị chức sắc với những lời lẽ đanh thép, nhưng trong thư viết tay không đề ngày được đính kèm tập đơn ông lại ghi : Đây là lần đầu tiên sau 25 năm công tác tại Hội , tôi viết thư ( cũng coi là tham luận với ĐHĐBNVVN lần 6 ) .  Quả là nhà thơ , ông có bài thơ CÓ GÌ ĐÂU như sau ;
                               Có gì đâu một lá thư
                             Giấy trắng như giấy , mực như mực thường
                               Cũng chưa một chữ rằng thương
                             Mà tôi đọc suốt đêm trường sang mai
                               Không nhớ nữa ngắn hay dài
                             Hình như tôi đọc cả ngoài trang thư .
      Hay nhà thơ bắt phải đọc ở bên ngoài những điều mà ông viết .
      Và thế là cứ sôi lên sùng sục .
       Trả lời của chi bộ báo Văn nghệ do bí thư Nguyễn Khắc Trường ki : Hôm nay ngày 24-1-2000 chi ủy báo Văn nghệ họp để xem xét đơn tố cáo của ông BBT phần việc nằm trong phạm vi báo Văn nghệ .
   Sau khi đưa ra các số liệu , dẫn chứng , văn bản kết luận :  – Toàn bộ sự việc mà ông BBT tố cáo chúng tôi là sai sự thật có nhiều việc vu khống , bịa đặt .
   Ngày 28-1-2000 , biên bản đại hội cán bộ công nhân viên của báo Văn nghệ ra quyết nghị : ủng hộ hoàn toàn thái độ của chi bộ báo Văn nghệ đối với việc ông BBT vu cáo bịa đặt cho cán bộ của tuần báo Văn nghệ . và ngày 22-3-2000 Ủy ban kiểm tra Trung ương ra thông báo số 388 –Tb/kttw . Sau khi bác bỏ các điều mà hai đơn thư tố cáo , Thông báo có đoạn :1- Thư tố cáo nói đồng chí Hữu Thỉnh tự ý sửa điều lệ của hội nhà văn là không đúng ; vì điều lệ hội nhà nhà văn khóa IV có câu :” mỗi ủy viên ban chấp hành không tham gia quá 2 nhiệm kỳ liên tục “. Nay khóa V sửa lại là : Tổng thư kí không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tục .Việc sửa đổi này đã được ban chấp hành khóa IV gửi xuống xin ý kiến các chi hội và hội viên . Trong số 429 thư góp ý có 329 thư tán thành việc sửa đổi trên . Khi tiến  hành đại hội , đồng chí Hữu Mai thay mặt ban chấp hành hội nhà văn đọc báo cáo sửa đổi điều lệ , các đại biểu dự đại hội đề nghị giao cho ban chấp hành mới tu chỉnh và sửa chữa những vấn đề về câu chữ .
      Thực hiện nhiệm vụ Đại hội giao , ngày 26-4-1995 . Ban chấp hành hội nhà văn ra quyết định số 63-QĐ/HNV do đồng chí tổng thư ký Nguyễn Khoa Điềm ký , thành lập tổ tu sửa điều lệ Hội nhà văn gồm 5 đồng chí , do nhà thơ Nguyễn Hoa làm tổ trưởng . Điều lệ hội nhà văn khóa V đã được ban tổ chức cán bộ chính phủ công nhận ( số 271 –TCCP ngày 2-12-1995).
    Và ngày 15-2-2000 Đảng đoàn Hội nhà văn ra kết luận , trong đó có đoạn : 2- về việc sửa đổi điều lệ . Tại đại hội nhà văn Việt Nam lần thứ V , nhà văn Hữu Mai , ủy viên ban chấp hành , trưởng ban tổ chức hội viên đã thay mặt ban chấp hành khóa IV đọc báo cáo về công tác tổ chức và sửa đổi điều lệ , trong đô có đoạn đề nghị bỏ câu cuối trong điều lệ hội nhà văn khóa 4 “mỗi ủy viên BCH không tham gia quá hai nhiệm kỳ liên tục “bằng câu “ Tổng thư ký không giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục “ trong 429 thư góp của hội viên có 329 thư tán thành sự sửa đổi này . nghị quyết của đại hội nhà văn lần thứ V cũng ghi rõ : Về sửa đổi điều lệ , đại đa số hội viên nhất trí vào dự thảo và giao lại cho ban chấp hành tu chỉnh , trình chính phủ phê duyệt . Sau đại hội ban chấp hành đã có quyết định số 63/QĐHNV về việc tu chỉnh điều lệ và lập tổ tu chỉnh gồm các nhà văn Nguyễn Hoa , Đào Vũ , Ngô Vĩnh Bình , Hoàng Tiến , Hoàng Quốc Hải , dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí tổng thư ký . Văn bản điều lệ mà chúng ta đang có đã được hội nghị toàn thể ban chấp hành thông qua , trước khi gửi trình chính phủ phê duyệt . Điều lệ sửa đổi đã được thông qua tại hội nghị công tác văn học 5 năm 1995-2000 của hội .
   Về cá nhân đồng chí Hữu Thỉnh kết luận viết : Đơn thư của hai nhà văn BBT và TNH mặc dù có những đề cập đến hoạt động của ban chấp hành , của hội nhà văn nhưng chủ yếu nhằm vào cá nhân đồng chí Hữu Thỉnh . Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua , đồng chí Hữu Thỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc . Là một cán bộ quản lý gương mẫu tận tụy , làm được rất nhiều việc cho hội , đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của văn học . ..
- đồng chí Hữu Thỉnh không nhận tiền, đất ở xã Nhân Chính , không có nhà ở đó .
   Kết thúc cuộc kiện của hai văn sỹ tại đây, và sau này người kiện cũng như người bị kiện chả ai để ý đến việc này nữa .
                Nhưng một cuộc dọa kiện nữa lại ập tới .
 
       Số là . ngày 6 tháng tư năm 1999 ông Hữu Thỉnh thay mặt ban chấp hành hội nhà văn kí quyết định số 09 /QĐ-TCHV thành lập TRUNG TÂM PHÁT HÀNH SACH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM  và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phòng làm giám đốc.. Thế rồi chẳng hiểu thế nào lại giải tán công ty này, gây sự bất bình cho ông Phòng , khiến ông sôi sục và dọa kiện . Nhưng thực ra ông chưa kiện, Trên tập đơn ghi ngày 4-10-2003 dày 19 trang gồm nhiều vấn đề ông chưa kí , nhưng ở góc đơn ông ghi mấy dòng chữ viết tay gửi riêng cho  một người ( đoán là Hữu Thỉnh ) Việc viết đơn này tôi chưa gửi , vì anh đã  có ý kiến với một số người theo anh họ đâ xem xét giải quyết . Nhưng tôi vẫn gửi anh một bản để anh tham khảo . Nếu việc 1 số người vẫn cố tình hãm hại tôi , không tiếp thu , không nhận sai lầm , không sửa đổi , tôi sẽ chiên đấu – chiến đấu đến cùng , vì tôi còn gì để họ hại nữa ( anh không cho ai xem , ai biết vì tôi chưa kí đơn .
      Như vậy là chưa hề có vụ kiện này . Nhưng công ty thì đã giải tán , ông Quốc Phòng đã về làm trưởng phòng hành chính của báo , rồi làm trưởng ban bạn đọc . Nhưng chiếc xe ô tô Hội trang bị cho công ty cùng khu đất ngay mặt tiền 9 Nguyễn Đình Chiểu thì vẫn không còn sự quản lí của Hội . Vợ ông là biên chế của hội nhà văn ngày ngày chăm lo nhà sách Văn chương núp dưới bóng hội (nay đã nghỉ hưu) . Khó hiểu thay ! Khó hiểu thay . Rồi đây ai  sẽ thu hồi những tài sản này. Chức cứ lên , quyền cứ nhận , cái gai to đùng trước trụ sở vẫn cứ ỳ ra như thế .
     Người ta truyền tụng bài vè :
                            Đây là nhà sách Văn Chương .
                          Ai mà đụng đến tan xương có ngày .
                            Điện nước hội đã trả thay .
                           Thuế má ai đụng chốn này mà lo .
                             Ở đâu một mất mười ngờ .
                            Chứ đây mất thật vẫn ngơ như khồng (không) .
                               Chấp hành ơi ! Có xót lòng .
                             Hay là cái thứ của công cóc cần .
                               Hay là muốn giữ yên thân .
                             Hay là sợ kiện mất chân chấp hành .
          Có đòi được không xin hỏi các vị chấp hành sẽ rõ .
             Và bây giờ chuyển sang hồi khác