Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BIỂN ƠI

Ngô Minh
Thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2011 9:43 PM
những tháng ngày này
biển sục sôi giận dữ
sóng lừng rách chân trời
ngư dân làng tôi
bao đời trừng mắt
chấp mấy bão dông
chấp nghìn lũ cướp
con gái pháo tầm xa đuổi tàu chiến giặc
con trai ra khơi vai súng tay chèo
 
biển cho tôi cơm áo, bài ca
tôi cất dành trong biển
chén rượu sủi tăm không cạn của đời mình
máu quê tôi là máu biển
mắt quê tôi là mắt biển
Hoàng Sa, Trường Sa thao thiết tầm nhìn
 
biển dạy tôi những lưỡi câu ngạnh sắc
dù nhỏ nhoi chòng chành đầu sợi cước
mùi gió mặn xoắn vào da tóc
ngư trường xa luôn gọi tên mình
chủ nhân ông của đại dương xanh
 
biển
bờ đêm đốt lửa
âu lo tin cậy lập lòe
giữa khơi xa chúng con vẫn trong vòng tay mẹ
Việt Nam
Huế 6-2010