Trang chủ » Tài liệu tham khảo

THÔNG BÁO CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

btg
Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2020 2:14 PMTNc:: Chưa bao giờ sự quan tâm của cấp trên đối với Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam như lần này. Có thể nói rát chi tiết, "cầm tay chỉ việc" nên chúng ta chỉ việc thực hiện. Thế đủ biết vị thế của Hội ta có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, xã hội rất to lớn. Trang nhà xin đưa toàn văn bản chụp để các nhà văn, bạn đọc suy ngẫm.