Trang chủ » Tài liệu tham khảo

TRANH ĐẸP XỨ ĐÔNG DƯƠNG

France Indo Chine
Thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021 2:38 PM
TRANH ĐẸP XỨ ĐÔNG DƯƠNG
600 BỨC TRANH ĐẸP CỦA NHIỀU HỌA SĨ SÁNG TÁC Ở XỨ ĐÔNG DƯƠNG
( những bức tranh sẽ được cập nhật liên tục... )
- - - - -

Danh sách các họa sĩ đã cập nhật:

✤ ANDRÉ JOYEUX - https://bit.ly/31QOXiA
- Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Vẽ (L’École de Dessin) thành lập năm 1913 ở Nam Kỳ. Việc thành lập trường đã tạo ra một diện mạo mới cho sự phát triển mỹ thuật ở phía Nam.…
Xem thêm
Anh Phong Lê và 1,4K người khác
104 bình luận
2,9K lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ