Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỆNH TRỜI

Đoàn Thị Lam Luyến
Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 8:37 AM


(Trân trọng kính tặng đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump)


Ông ngồi ghế Tổng thống

Sắp sửa tròn bốn năm

Tâm ông trong trời đất

Sáng tỏ như trăng Rằm

Người nói ông: đại Ngốc

Làm việc không ăn lương

Những kẻ tham tiền bạc

Thù ông đến tận xương

Người nói ông: đại Dũng

Chính trường như chiến trường

Không giáp sắt, mũ sắt

Hàng ngày, ông tiến lên

Người nói ông: đại TRÍ

Những cải cách tuyệt vời

Vì virus Vũ Hán

                           Đành chững lại, chờ thời

Người nói ông: đại NHẪN

Nan nhẫn quá đi thôi

Gán tội rồi luận tội

Chẳng có ngày nào ngơi

Kẻ thù ông ác hiểm

Lắm chước quỷ mưu ma

Có kẻ trong Tam giới

Có kẻ ngoài Thiên hà

Một liên minh ma quỷ

Ngày đêm dòm và rình

Đứa vung rìu trước mặt

Đứa ném bùn sau lưng

Ông tu thân từ nhỏ

Nhân - Trí - Dũng vẹn toàn

Muốn dân mình hạnh phúc

Ông chẳng hề từ nan

Bước tiếp bốn năm nữa

Khổ nạn đấy ông ơi

Giải thể hết cái ác

Ấy là xong mệnh Trời

Ngày 09-11/09/2020

ĐTLL