Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHỊCH LÍ HAY NHÂN QUẢ

Coppy fb Toản Kiều Duy
Thứ tư ngày 29 tháng 1 năm 2020 8:39 AM


Kết quả hình ảnh cho virus corona

Tôi đã đọc nhận xét này từ một người nào đó trên YouTube:

(1) Trung Cộng buộc người Hồi giáo Tân Cương phải ăn thịt lợn. Sau đó, cúm lợn xảy ra và người Trung Quốc không có thịt lợn để ăn
.

(2) Trung Cộng cấm người Hồng Kông đeo mặt nạ. Bây giờ tất cả người Trung Quốc đang đeo mặt nạ.

(3) Trung Cộng đã sử dụng lượng khách du lịch của họ như một con chip thương lượng để có được những nhượng bộ kinh tế từ các quốc gia khác. Bây giờ tất cả các nước đang cấm khách du lịch Trung Quốc.

(4) Trung Cộng xây dựng trại tập trung ở Tân Cương. Bây giờ tất cả người Trung Quốc đang sống trong một trại tập trung.

Coppy fb Toản Kiều Duy

Kết quả hình ảnh cho Đan Mạch vẽ tranh chế Corona

Tranh chế của Đan Mạch khiến TQ nổi đóa