Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

Vũ Hữu Sự:
Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2020 9:02 PM
(Trích bài của nhà văn, nhà báo Vũ Hữu Sự)

Bộ luật tố tụng hình sự (TTHS) năm 2015 là một bộ luật rất hoàn chỉnh, với 26 nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt, được quy định tại chương II, từ điều 7 đến điều 33, trong đó quan trọng nhất là nguyên tắc “bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể (điều 10 :Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt tạm giữ, tạm giam người phải theo quy định của bộ luật này. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khỏe con người )”, và nguyên tắc “suy đoán vô tội (điều 13 : Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội) ”.

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự không được phép làm bất cứ điều gì ngoài những quy định trong bộ luật TTHS.
Theo bộ luật này, thì trừ trường hợp phạm tội quả tang và người đang có lệnh truy nã. Bất cứ ai bị bắt đều phải có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam để điều tra, được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Không được phép bắt người vào ban đêm. Trước khi bị bắt, bị áp giải về trại tạm giam, người bị bắt phải được nghe công bố quyết định khởi tố bị can, được nghe lệnh bắt bị can tạm giam để điều tra, được nghe giải thích quyền và nghĩa vụ của mình khi chấp hành quyết định và lệnh, được nhận quyết định và lệnh đó. Việc bắt người phải được lập biên bản. Mọi việc phải diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương

(Trang nhà chỉ trích phần về Bộ luật Tố tụng hình sự để tiện liên hệ với các sự việc gần đây)
.Nguồn FB vuhuusu