Trang chủ » Tin văn và...

13 NĂM TRANNHUONGCOM

Trần Nhươnbg
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019 9:30 AM

13 NĂM VÀI CON SỐ

- Gần 30 triệu lượt người ghé thăm từ nhiều quốc gia, vùng miền

- Lưu trữ và đăng tải hàng vạn bài viết

- 2 LẦN TRAO GIẢI VĂN CHƯƠNG TRANNHUONGCOM

- * Lần I: cho nhà văn Hoàng Quốc Hải với tiểu thuyết BÃO TÁP TRIỀU TRẦN và nhà văn Hoàng Minh Tường với tiểu thuyết THỜI CỦA THÁNH THẦN. (2011)

- * Lần II: cho nhà văn Nguyễn Hiếu với tiểu thuyết CON NGỐ và nhà văn Vũ Ngọc Tiến với tiểu thuyết QUỶ VƯƠNG, (2016)

- Tổ chức 2 cuộc thi câu đối.

- Tổ chức cuộc thi thơ “10 câu khúc khích”