Trang chủ » Tin văn và...

12 NĂM PHẠM TIẾN DUẬT ĐI XA (4-12-2007 - 4-12-2019)

Trần Nhương
Thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2019 2:50 PM
Khi Phạm Tiến Duật ốm năng, nhóm làm tuyển tập Thơ Phạm Tiến Duật do Nguyễn Khắc Phục. Vũ Cao Phan và tôi gấp gáp để Duật nhìn thấy sách. Phục muốn có chân dung Phạm Tiến Duật vẽ chứ ảnh thì nhiều. Trong một đêm tôi vẽ chân dung này để kịp đưa nhà in. Chân dung in vào sách và bạn bè kí tên lưu bút.
Thoắt cái Duật đã đi xa 12 năm nhưng thơ anh còn trong lòng bạn đọc mãi mãi...