Trang chủ » Tin văn và...

CẢI CÁT NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN

TN
Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019 8:49 PM


TNc: Thoắt đã 5 năm nhà văn Bùi Ngọc Tấn đi xa. Hôm nay, 15 tháng 12 gia đình và bạn bè chí cốt đã sang áo cho anh. Rất đông bạn bè anh em văn nghệ từ Đà Lạt, Vũng Tầu, Hà Nội, Quảng Ninh, Sài Gòn đã đến thắp tuần nhanh tưởng nhớ anh. Đoàn Sài Gòn có các nhà văn, nhà báo: Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Lưu Trọng Văn, Huy Đức, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Thị Hậu...Vung Taufcos Nguyễn Chí Cư, dịch giả Phạm Nguyên Trường,và các bạn khác. Từ Đà Lạt có Bùi Minh Quốc. Hà Nội xuống gần 20 người có cụ Dương Tường, một bạn thân của anh Bùi Ngọc Tấn, người đọc điếu văn khi anh Tấn mất, còn có Hải Auu, Nguyễn Thụy Kha, Thiết Cương, Phạn Ngọc Tiến, Nguyễn Quang A, Hoàng Minh Tường, Trần Nhương, Nguyễn Đình Toán vân vân. Quảng Ninh có Dương Hướng... Văn nghệ sĩ Hải Phòng không thấy mấy ai, có điều gì đó thì không biết.
Khu mộ của Họ Bùi rất đẹp, gần 100 mét gia đình mua của nghĩa trang tư nhân. Trong lăng vừa đặt anh Bùi Ngọc Tấn, còn một bên đã có hố chờ phu nhân anh. Các đoàn đén mỗi giờ khác nhau. Tôi, Hoàng Minh Tường, Dương Hướng nhập vào đoàn Sài Gòn đến thắp nhang mộ anh. Nhà thơ Hoàng Hưng, một bạn thân của anh Bùi Ngọc Tấn thay mặt đoàn có đôi lời với anh linh anh Bùi Ngọc Tấn.
Đoạn clips quay bằng điện thoại di động nên chứ được ngay ngăn, xin lượng thứ .