Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẠI DIỆN TRÍ TUỆ MỸN ĐANG NGHĨ GÌ VỀ TRUNG QUỐC

Lưu Trọng Văn
Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2019 1:35 PM

Đại diện Trí tuệ nước Mỹ đang nghĩ gì về Trung Quốc?

Có quá nhiều người nhầm lẫn tổng thống Mỹ với nước Mỹ.

Trí tuệ Mỹ mới là quyền lực của nước Mỹ không phụ thuộc vào cá nhân bất cứ tổng thống nào cả. Trí tuệ Mỹ ở trong lòng dân Mỹ nói tiếng nói đại diện sức mạnh nền dân chủ
của nước Mỹ, từ đó các tổng thống Mỹ muốn tồn tại buộc phải điều chỉnh chính sách của mình.

Những ngày ở Mỹ, gã càng hiểu thêm quy chế vận hành này.

Và ngày 9.9 - ngày Hoà giải Thế giới, gã được lọt vào cuộc Bàn tròn của một nhóm đại diện tinh hoa hàng đầu trong tầng lớp Trí tuệ Mỹ ấy.

Nội dung của Bàn tròn: An ninh và Hoà bình của Thế giới.

Chủ toạ Bàn Tròn:
Cựu ứng cử viên tổng thống Michael Dukakis, Đồng Sáng lập, Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston

Các Diễn giả:
Giáo sư Stephen Walt, Đại học Harvard
Giáo sư Thomas Patterson, Đại học Harvard
Giáo sư David Silbersweig, Đại học Harvard
Giáo sư Nazli Choucri, Đại học MIT.
Giáo sư Christo Wilson, Đại học Northeastern, Học giả Harvard, Học giả Chương trình lãnh đạo Michael Dukakis.
Giáo sư Thomas Creely, Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ
Giáo sư Constantine Arvanitopoulos, Cựu Bộ trưởng Giáo Dục và Văn Hoá Hy Lạp, Đại học Tút.
Nguyễn Anh Tuấn, Đồng Sáng lập, Giám đốc Diễn đàn Toàn cầu Boston.
Barry Nolan, Cố vấn Quốc hội Mỹ.

Chủ toạ và các diễn giả đã sôi nổi trao đổi rất thẳng thắn về Thách thức và mối đe doạ đến an ninh và hoà bình không còn mang tính xung đột các quốc gia, các khu vực mà mang tính toàn cầu. (Gã xin mở ngoặc trong các trao đổi này nhiều diễn giả lên án Trung Quốc đang đe doạ an ninh Biển Đông của Việt Nam và coi rằng đó cũng chính là sự đe doạ hoà bình toàn cầu).

Chủ toạ và các diễn giả đều thống nhất rằng:

-Nhân tố lớn nhất đe doạ Hoà bình và an ninh thế giới hiện nay chính là Trung Quốc.

- Nguy cơ và sự đe doạ từ Trung Quốc là do: sự toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và độc đoán chuyên quyền của Tập Cận Bình. Một đất nước với dân số lớn nhất thế giới, với một nền kinh tế đang phát triển nhanh, mọi nguồn lực tập trung vào một nhóm lãnh đạo độc đoán chuyên quyền, toàn trị, với tham vọng bành trướng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan rất nguy hiểm cho hoà bình và an ninh thế giới trong thế kỷ 21.

- Sự nhận thức rõ ràng Trung Quốc là vấn đề của nhân loại trong thế kỷ 21.

Đồng thời với thời đại công nghệ phát triển vũ
bão thì: An ninh mạng, trí tuệ nhân tạo nếu không được quản trị tốt cũng là những nguy cơ lớn cho hoà bình và an ninh của nhân loại trong thế kỷ 21.

Chủ toạ và các diễn giả từ nhiều góc độ khác nhau nhưng đều có tầm nhìn chiến lược mang tính toàn cầu trên nền tảng các giá trị chung toàn cầu đã đưa ra các giải pháp trước những thách thức cấp bách của nhân loại về an ninh, hoả bình.

Đó là: Mọi quốc gia đều phải tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc của Dân chủ, minh bạch, công khai và trao quyền cho công dân nước mình tham gia vào các quyết sách chính trị xã hội, an ninh.

Mọi quốc gia cần luôn lưu ý rằng: Dân chủ là giá trị chung, là văn minh của nhân loại. Trung Quốc không thể lấp liếm bằng luận điểm dân chủ chỉ phù hợp với các nước phương Tây, Mỹ, còn dân tộc Trung Hoa có hoàn cảnh lịch sử riêng, có truyền thống văn hoá riêng, mang tính đặc thù riêng nên chỉ có thể áp dụng dân chủ theo cách của mình.

Luận điểm này bị đánh đổ hoàn toàn khi người dân Hồng Kông và Đài Loan cũng chính là người Trung Hoa nhưng vẫn lấy dân chủ với những giá trị chung của nhân loại làm nền tảng của mình.

Các diễn giả nhấn mạnh rằng:

Để có hoà bình và an ninh thế giới bền vững
thì Trung Quốc phải tôn trọng và tuân theo giá trị chung, chuẩn mực chung của nhân loại văn minh.

Một Trung Quốc dân chủ sẽ không còn là mối nguy cơ cho chủ nghĩa dân tộc bá quyền dẫn đến không còn nguy cơ cho an ninh, hoà bình toàn cầu nữa.

Muốn vậy Trung Quốc phải tôn trọng và tuân theo những chuẩn mực xã hội mới, luật pháp quốc tế dựa trên nền tảng xã hội dân chủ, với việc vận dụng sâu sắc trí tuệ nhân tạo, Internet vào quản lý, vận hành xã hội nhằm bảo đảm quyền công dân, công dân được chủ động tham gia trực tiếp vào các quyết định chính trị xã hội.

Muốn vậy Trung Quốc phải tôn trọng và tuân theo
Khế Ước Xã Hội 2020 (the Social Contract 2020) và mô hình Xã hội Trí tuệ Nhân tạo. Coi đây là một trong những nhân tố cho Nền tảng Hoà bình và An ninh trong Thế kỷ 21.

Kết luận Bàn tròn này các diễn giả đồng tình với Diễn đàn Toàn cầu Boston khi Diễn đàn đã ra lời kêu gọi: xây dựng, liên minh mọi nguồn lực, nhân loại văn minh tiến bộ để tạo sức ép buộc các chính phủ phải tôn trọng và thực thi khế ước xã hội 2020 với chuẩn mực, luật pháp của xã hội mới.

Đồng thời cải tổ Liên Hợp Quốc, để vai trò, tiếng nói của những công dân ưu tú trên toàn cầu có ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện những chuẩn mực, luật pháp của xã hội mới, để những công dân ưu tú, những tổ chức xã hội của công dân sẽ là sức mạnh quan trọng gìn giữ hoà bình và an ninh thế giới trong thế kỷ 21.

Gã cảm nhận qua Bàn tròn này giới tinh hoa Mỹ đang thúc đẩy Mỹ làm đầu tàu cho một liên minh toàn cầu chống lại nguy cơ một Trung Quốc đang trên đà chạy theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan cùng giấc mộng Đại Hán làm chủ thiên hạ.

Việt Nam sẽ chọn lựa mình đứng ở đâu?