Trang chủ » Cùng vui

THƯƠNG GHÊ CƠ

Trương Tuần
Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2018 11:46 AM- Cụ ơi, thấy ồn ào về Luật An ninh mạng là thế lào cụ?
- Hơi bị ghê răng.
- Sao lại bảo ghê răng ?
- Thì ghê răng chứ sao. Giá như...
- Giá như thế lào cụ nói nuôn cho rồi.
- Giá như có Luật sớm thì mấy ông tướng đánh bạc qua mạng đỡ vào vòng nao ní. Thương ghê cơ !
- Thì VƯỠN...!