Trang chủ » Cùng vui

NGẪU HỨNG BAI BAI

Trương Tuần
Thứ năm ngày 14 tháng 6 năm 2018 2:38 PM


Nếu mà có phải bye bye
Phây Gồ hãy nhớ sắn khoai quê này
Mặc ai thoáng mát đông tây
Tớ trồng cây chuối đợi ngày...có anh...
Trương Tuần