Trang chủ » Tôi có ý kiến

HÀ NỘI KHÔNG VỘI ĐƯỢC ĐÂU

TN và You tube
Thứ bẩy ngày 10 tháng 2 năm 2018 8:54 PM
Chỉ thị của Ban Tuyên giáo ngày 21-1-2018:
Xin trích câu khẩu hiêu Ban Tuyên giáo hướng dẫn:
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018!
Vậy mà Hà Nội cứ chơi một mình một kiểu !