Trang chủ » Tôi có ý kiến

NHÂN VẬT CỦA NĂM

TN
Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017 8:14 AMCỤ LÊ ĐÌNH KÌNH

Xã Đồng Tâm, Mỹ Đức Hà Nội. Nguyên Bí thư ảng ủy xã Đồng Tâm
82 tuổi
55 tuổi Đảng

Câu nói ân s tượng:

"Các anh có đưa máy chém chém ngay đầu tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn giữ quan điểm đây là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm," 

(ảnh và tin theo mạng)