Trang chủ » Văn học nước ngoài

KHÓC LỖ TẤN

Tàng Khắc Gia (TQ) Trang Hạ dịch
Thứ bẩy ngày 17 tháng 10 năm 2009 11:03 AM

Có người đang sống mà đã chết rồi;
Có người chết rồi mà vẫn sống;
Có người cưỡi lên đầu nhân dân: “Ôi, ta vĩ đại!”
Có người quỳ thân làm trâu ngựa cho dân.
Có người khắc tên vào đá mong “bất hủ”;
Có người nguyện làm cỏ dại, chờ đất thấp lửa thiêu.
Có người sống thì người khác không sống nổi;
Có người sống để những người khác sống tốt hơn.
 
Này người cưỡi lên đầu nhân dân, nhân dân xô ngươi ngã;
Hỡi người làm trâu ngựa cho dân, nhân dân vĩnh viễn nhớ người!
Này người khắc tên bia đá, tên người ruỗng nhanh hơn xác người;
Chỉ gió xuân thổi qua nơi đất, cỏ dại lên xanh một chân trời.
 

Trang Hạ dịch
Nguồn:   http://trangha.wordpress.com/