Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGUYỄN VĂN DIỆP TRÊU TRẦN NHƯƠNG

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2016 4:01 PM
Nguyen Van Diep
Trần Nhương

Về hưu vẫn valentine
Vẫn yêu em đến phát điên đây này
Như trâu đã xong buổi cày
Cỏ non như thế ai ngây mắt nhìn
Vẫn chưa hưu trí con tim
Vẫn không "lão giả" , vẫn tìm mộng mơ
Vẫn hay ra ngẩn vào ngơ
Vẫn đang vụng dại ngây thơ với tình
Vẫn còn nhiều cái linh tinh
Cà Mau – Móng Cái – Quảng Bình vẫn ngon.

Khuyên Trần Nhương

Hưu rồi Bác nói ai tin!
Bẩy sáu của nợ phát điên-khoe này.
Bà nào thách đố cho cày
Của non đồ lạ - chắc ngây mà nhìn!
Ừ thì ngây ngất trái tim
Sức đâu còn khỏe săn tìm mái mơ?
Tiếc ai ra ngẩn vào ngơ
Thôi thôi nịnh vợ viết thơ trữ tình
Móc đâu nọc nọc tinh tinh
Già rồi cốt sống yên bình cho ngon
Nguyễn Văn Diệp