Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Putin…”bơvơ”!...

Ống Nhòm
Chủ nhật ngày 6 tháng 4 năm 2014 8:51 PM

                                               


 

 

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Tổng thống Nga Vladimir Putin trở thành một trong những chính khách độc thân nổi tiếng thế giới…  Xin có “Mười câu khúc khích” như sau:   

 

Chuyện tình rung động nước Nga

Vợ chồng Tổng thống thế là…chia tay!...

Ông Pu – tin  chắc…có ngay…

“Nâng khăn sửa túi” em này còn…măng!...

“Bà Pu”…chẳng nói chẳng rằng

Ra Toà rút bút ký phăng cho rồi !...

Ông đường Ông -  Tôi đường tôi…

Tình duyên ta có thế thôi xin…Chào!...

Pu - tin khoái chí thở phào

Rước ngay “bà xã” mới vào…Kremlin !!!...

……………...

06/04/2014  

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif