Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bài học từ Khổng minh GIA CÁT LƯỢNG

Đắc Trung
Thứ bẩy ngày 18 tháng 6 năm 2022 9:19 AM
Gia Cát Lượng, người có tâm sáng lòng rộng, chí lớn. Lấy đại nghiệp, vì xã tắc làm trọng. Đặt sự hưng thịnh quốc gia lên trên vinh nhục bản thân. Đa mưu túc kế mà khiêm nhường. Chân thành và cao thượng. Sẵn sàng hiến thân vì trung nghĩa. Nghiêm khắc với bản thân. Công nhường cấp dưới. Lỗi tự nhận về mình.

Trận Nhai Đình Gia Cát Lượng dùng người không chuẩn.

Cử tướng Mã Tốc đảm trách tiên phong. Mã Tốc tự phụ và bảo thủ. Khiến Nhai Đình thất thủ.


Để giữ nghiêm quân lệnh. Dù đau đớn cắt ruột. Gia Cát Lượng vẫn phải xử chém Mã Tốc. Hứa sẽ lo liệu cho gia quyến, vợ con Mã Tốc chu đáo. Đồng thời nhận sai lầm của mình. Xin Lưu Bị trị tội.


Bản tấu ông viết: "Thần đã dựa vào tài năng nông cạn. Giữ chức vụ không đủ sức đảm nhiệm. Là nguyên soái vẽ ra sách lược chỉ huy toàn quân Bắc phạt Tào-Ngụy. Nhưng do thần không giữ đúng quy chương, quy pháp. Vận dụng phép tắc kỷ cương thiếu nghiêm minh. Xử lý việc thiếu cẩn thận. Để Mã Tốc gây sai lầm ở Nhai Đình. Nguyên nhân là do thần dùng người không đúng. Chưa hiểu rõ cấp dưới. Gặp việc suy nghĩ chưa chu toàn. Căn cứ điều lệnh. Mọi thất lợi đều do chủ sự. Thần phải chịu trách nhiệm. Thần thỉnh cầu Bệ hạ giáng ba cấp để xử tội của thần".

Gia Cát Lượng tự nhận mình "dùng người không đúng" là rất thành tâm.

Bởi Mã Tốc là tướng tài. Nhưng tài tham mưu chứ không phải tài tác chiến. Điều ấy thì Gia Cát Lượng biết rất rõ. Năm 225 chính nhờ dụng mưu của Mã Tốc mà Gia Cát Lượng bắt sống được Mạnh Hoạch.

Nay Mã Tốc để mất Nhai Đình là do Gia Cát Lượng sai lầm. Lấy sở đoản thay sở trường. Nên Mã Tốc thua.

Trách nhiệm phần lớn thuộc Gia Cát Lượng.


Nhà vua không thể không chấp thuận thỉnh cầu của ông. Cách chức Thừa tướng. Giáng ông xuống Hữu tướng quân.Ngày nay. Nước ta. Để xảy ra các vụ đại án ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, tỉnh Bình Dương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Mihh, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Việt Á...

Hậu hại vô cùng to lớn đối với Đất nước. Hủy hoại nặng nề lòng tin của Nhân Dân đối với Đảng.

Thủ phạm và đồng phạm hầu hết là cán bộ cấp cao. Thuộc diện Trung ương quản lý. Phải chịu kỷ luật, phải vào tù.

Nguyên nhân cơ bản là «sai lầm trong việc dùng người».


Ai có thẩm quyền quyết định việc tuyển chọn, bổ nhiệm những cán bộ cấp cao này. Ai có thẩm quyền quyết định việc tuyển chọn, bổ nhiệm những cán bộ cấp thấp hơn này.

Họ phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân Dân, trước Lịch sử.

Điều đó không khó nhận ra.


Nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy người nào dám đứng ra nhận trách nhiệm.

Tại sao ?


Thần dân mong rằng các vị hãy noi gương Khổng minh Gia Cát Lượng.

Không chỉ noi gương Khổng minh Gia Cát Lượng.

Mà phải theo gương Bác Hồ. Để xảy ra sai lầm trong «Cải cách ruộng đất» Bác khóc. Công khai xin lỗi quốc dân đồng bào. Đồng thời ban hành lệnh sửa sai.


Tiền nhân dạy: «Đố ai tránh khỏi lỗi lầm. Nếu mà biết sửa thì tâm sẽ nhàn».

Rất mong các vị thành tâm nhận sai. Nhận trách nhiệm. Nhận kỷ luật. Kể cả tự nguyện xin từ chức.


Làm được thế nhất định sẽ lấy lại lòng tin của đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Đồng thời lương tâm các vị cũng thanh thản.


ĐƯỢC VẬY THÌ THẬT LÀ HỒNG PHÚC CHO QUỐC GIA, DÂN TỘC.


(Tôi dẫn ra tích sử. Với mục đích xây dựng. Hy vọng các vị. Từ người nắm quyền lực cao nhất trở xuống. Không phật ý và chịu khó suy ngẫm).